پروپوزال پایان نامه فوری 09123600694
مقاله، پروپوزال و پایان نامه کلیه رشته ها 09123600694 
قالب وبلاگ

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

pdsabz@yahoo.com

--------------------------------------------

آب در فرهنگ مردم ایلام؛ مورد مطالعه طلب باران

آئ‍ی‍ن‌ه‍ا و م‍راس‍م‌ س‍ن‍ت‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ رب‍اط ک‍ری‍م‌

اعتقادات و باورهای چوپانان روستایی آغوزین ( با تکیه بر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی )

انعکاس هند در آثار صادق هدایت

ب‍اززن‍ده‌س‍ازی‌ ع‍م‍ارت‌ ه‍ش‍ت‍ی‌ و ب‍ادگ‍ی‍ر ب‍اغ‌ دول‍ت‌ آب‍اد ی‍زد

باغ اقوام و ملل

بررسی بسترهای اجتماعی شکل‌گیری زورخانه‌ها با نگاه مردم‌شناسی در شهر سمنان

بررسی تأثیر اینترنت و ماهواره بر تفاوت‌‌های فرهنگی بین جوانان و بزرگسالان در شهر بهشهر

بررسی تأثیر تکنولوژی بر ساختار خانواده‌های چایکار روستای قلعه‌رودخان

بررسی تحلیل مردم‌شناختی تغییرات فرهنگی ترانه‌های شالیزار استان گیلان (مطالعه موردی، روستای خرجگیل تالش و روستای لیش سیاهکل)

بررسی تحلیل مردم‌شناختی زیارتگاه‌های شهرستان کاشان

بررسی تحلیل مردم‌شناختی نقش تغذیه بر سلامت مردم آمل، مورد مطالعه (منطقه درازان)

بررسی تطبیقی نماد و نشانه‌های مسجد و کلیسا (از دیدگاه مردم‌شناسی)

بررسی تعامل جنبه‌های سینمایی و مردم‌شناسی در مستند مردم‌نگار

بررسی تعزیه در ایران(مطالعه موردی منطقه ۷)

بررسی تغییرات فرهنگی روستای کندوان تبریز از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۸۰

بررسی جنبه‌های مردم‌شناختی بازار تبریز

بررسی جنبه‌های مردم‌شناختی سریال‌های تلویزیونی (مطالعه موردی: سریال خاک و خورشید)

بررسی جنبه‌های مردم‌شناختی نورگرایی و سنت در ساختار معماری خانه‌ها مطالعه موردی خانه‌های روستای اشلق

بررسی حمام حاج‌آقاتراب نهاوند ( از ابنیه دوره قاجار )

بررسی ساختار مردم‌شناختی امثال و حکم دهخدا

بررسی سنت نفرین‌باوری از دیدگاه مردم‌شناسی در بین پرستاران بیمارستان نجمیه تهران

بررسی علل بروز خشونت فیزیکی علیه زنان در شهرستان گیلانغرب سال ۱۳۸۷

بررسی فرهنگ کفش و کفاشی در شهر تهران

بررسی فرهنگ مذهبی مردم خوی

بررسی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی گرمابه‌های ایران (مطالعه موردی گرمابه‌های قبله، حکیم و نواب)

بررسی کارکردهای فرهنگی آئین‌های ملی در ایجاد وحدت و انسجام فرهنگی (با تاکید بر نقش زنان)

بررسی مردم‌شناختی آداب و رسوم مربوط به کوچندگی ایلات و عشایر خراسان شمالی، شیروان ( مطالعه‌ی موردی تیره سیبکانلو )

بررسی مردم‌شناختی آیین‌های سوگ مورد مطالعه (فیلم گاو و فیلم بیست)

بررسی مردم‌شناختی اشعار فولکلوریک (ترانه‌های محلی) شهرستان کاشمر

بررسی مردم‌‌شناختی انگیزه‌های والدین کودکان دبستان و راهنمایی در برنامه‌های کانون فرهنگی آموزشی

بررسی مردم‌شناختی ایل خزل از توابع استان ایلام شهرستان شیروان چرداول

بررسی مردم شناختی بازیهای سنتی در شهرستان گرمسار

بررسی مردم‌شناختی باورهای مردمی و طب سنتی در درمان بیماریها در تهران

بررسی مردم‌شناختی برخی از باورها، اعتقادات و دانسته‌های مردم ایلام

بررسی مردم‌شناختی تأثیر تکنولوژی بر فرهنگ تغذیه مردم شهر نور (مازندران)

بررسی مردم‌شناختی تاثیر ماهواره‌ها بر فرهنگ پوشش و رفتار زنان استان ایلام (مورد مطالعه منطقه چرداول)

بررسی مردم‌شناختی ترانه‌های عامیانه منطقه الموت

بررسی مردم‌شناختی تغذیه در شهر کامیاران

بررسی مردم‌شناختی تغذیه سنتی در ایل ملکشاهی

بررسی مردم‌شناختی تغییرات فرهنگی در بخش کجور (مازندران) مطالعه موردی روستای لرگان

بررسی مردم‌شناختی جادو در کتاب هزار و یک شب

بررسی مردم شناختی جاذبه‌های گردشگری در شهرستان شوشتر (آثار باستانی و مجموعه آبی)

ب‍ررس‍ی‌ م‍ردم‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ زن‌ در گ‍س‍ت‍رده‌ ت‍ران‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ م‍ازن‍دران‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ روس‍ت‍ای‌ پ‍ه‍ن‍ه‌ک‍لا)

بررسی مردم‌شناختی سرپوش و پای افزار جماعات ایرانی از کهن‌ترین زمان تا دوره مادها

بررسی مردم‌شناختی سقانفار‌های مازندران - مورد مطالعه آمل

بررسی مردم‌شناختی شخصیت‌های خیمه شب بازی

بررسی مردم‌شناختی شهرستان دیواندره با تأکید بر نهاد خانواده و خویشاوندی

بررسی مردم‌شناختی شیوه‌های همیاری در ایل ارکوازی واقع در بخش چوار شهرستان ایلام

بررسی مردم‌شناختی طبقات اجتماعی جامعه شهری در اشعار حافظ


برچسب‌ها: رشته مردم شناختی, مشاوره پایان نامه, چاپ مقاله
[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 ] [ 11:42 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

pdsabz@yahoo.com

------------------------------------------

ارائه چارچوبی به‌منظور ارزیابی مدیریت منابع اطلاعاتی در شرکتهای نفتی ایران

ارزیابی انتشار آلودگی آب تولیدی حاصل از استحصال نفت خام بر آبهای زیرزمینی مطالعه موردی: منطقه نفتی کارون ۳

ارزیابی بهسازی مسیر خط لوله نفت مدفون قوسی شکل عبوری از زیر بستر رودخانه

ارزیابی تاثیر اجرای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)- مطالعه موردی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

ارزی‍اب‍ی‌ م‍ن‍اف‍ع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ی‌ گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ج‍ای‌ ف‍رآورده‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌

استفاده از نانوتکنولوژی در فرآیند ازدیاد برداشت نفت

اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی واحد تفکیک پالایشگاه نفت پارس با استفاده از تکنولوژی پینچ

اصلاح شبکه مبدل‌های حرارتی واحد تقطیر اتمسفریک و خلاء پالایشگاه نفت تبریز به کمک روش‌های سیستماتیک و مدل‌های ریاضی


برچسب‌ها: رشته مهندسی نفت مشاوره پایان نامه پروپوزال فوری
[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 ] [ 11:34 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

pdsabz@yahoo.com


-----------------------------------------------

اصلاح نانو‌ذرات فلزی و نقاط کوانتومی و استفاده از آنها به عنوان پرکننده پلیمرها

امکان ایزومرسازی ظرفیتی و تعیین انرژی تفکیک جورکافت پیوند در رادیکال‌های فنوکسی با محاسبات مکانیک کوانتومی SCFMO

بررسی اثر سموم دیمتوات، مالاتیون، اندوسولفان و آمیتراز بر شدت فلوئورسانس فلوئورسئین و نورتابی شیمیایی لومینول

بررسی پارامترهای ساختاری ترکیب دارویی نفازولین بر پایه نانو ساختار فولرن با تغییر استخلافهای آن با استفاده از روشهای شیمی کوانتومی ساختار فولرن

بررسی پیوندها و پارامترهای ساختاری داروی اکسی متازولین روی نانو‌ساختار فرلرن با روشهای شیمی کوانتومی

بررسی توپولوژی و ساختار کوانتومی خوشه‌های کربنی C۴ ٬ C۵ وC۶

بررسی جذب NH3 و برخی ترکیبات آمین‌دار بر روی نانولوله‌های آلومینیوم نیتریدی با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی DFT

بررسی ساختاری داروی تولازولین بر روی نانو‌ساختار فولرن با استفاده از روش‌های شیمی کوانتومی

بررسی فرایند جذب گازهای شیمیایی عامل اعصاب به‌وسیله نانولوله‌های کربنی با استفاده از روش شبیه‌سازی تابع چگالی

بررسی کارایی تغییر استخلاف بر پارامترهای ساختاری و سایت‌های فعال داروی تتراهیدروزولین و نانو حامل دارویی آن در صنعت داروسازی به روش کوانتومی

بررسی کوانتومی پارامترهای ساختاری ترکیب دارویی Tyramine بر پایه نانو ساختار فولرن با تغییر استخلافهای هالوژنی آن

بررسی مسیرهای تخریب ترکیبات منفجره شامل TNAZ و TNAD و برخی مشتقات آن‌ها بر اساس روش‌های HF و B3LYP

بررسی نحوه عملکرد چند سوئیچ مولکولی با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی

بررسی و استنتاج کمیت‌های کوانتومی و ترمودینامیکی هیدروژن در فشار بالای هیدروستاتیکی به عنوان عامل اختلال

 


برچسب‌ها: رشته شیمی فیزیک مشاوره پایان نامه پروپوزال فوری
[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 ] [ 11:32 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

pdsabz@yahoo.com

---------------------------

ارتباط تست‌های فونکسیون کلیه و آنالیز ادراری با اکوی کورتکس کلیه در سونوگرافی

ارزیابی رادیوگرافیک و هیستولوژیک و هیستومور فومتریک بیوماتریال صناعی Easy Graft در Augmentation افقی ریج آلوئولار

ارزیابی سونوگرافیک ترومای زانو و مقایسه با یافته‌های MRI

ارزیابی سونوگرافیک درصد مشاهده اپی‌فیز انتهای تحتانی استخوان ران در سه ماهه سوم بارداری در زنان باردار مراجعه‌کننده به بخشهای سونوگرافی بیمارستان شهید باهنر و کرمان درمان

ارزیابی شبکه‌های بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی و مقایسه با شاخص‌های کشوری در سال ۱۳۷۹

ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و درم‍ان‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ان‍دراده‍ای‌ ک‍ش‍وری‌

ارزیابی کارآیی تکنیک رادیوگرافی خارج دهانی پری اپیکال در دندان مولر اول فک بالا (بر روی فانتوم رادیولوژی)

ارزیابی نتایج استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی در بخش تشخیص بیمارستان ولیعصر مشکین شهر با تأکید بر هزینه تمام‌شده خدمات

اسپوندیلولین واسپوندیلولیستزیس و بررسی آماری آنها در یکصد بیمار مراجعه‌کننده به بیمارستان شماره ۲

اندازه‌گیری اقطار کانال نخاعی طبیعی در سطوح ساژیتال و کرونال در سطح دیسک‌های بین مهره‌ای (L4-L5) و (L5-S1) با اولتراسونوگرافی تشخیصی در بیماران مراجعه‌کننده به مرکز سونوگرافی بیمارستان شماره یک کرمان

اندازه‌گیری مجاری نیم دایره‌ای گوش داخلی در ۵۰ مورد جمجمه انسان به روش پرتونگاری CT SCAN

برآورد نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بررسی آرتروگرافی ضایعات مینیسک زانو در صد بیمار مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی بیمارستان شماره۲

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دندانپزشکی و دندانپزشکان شهر زاهدان نسبت به کنترل عفونت در زمینه رادیولوژی دهان، فک و صورت، سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰


برچسب‌ها: رشته رادیولوژی پروپوزال آنلاین
[ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 ] [ 11:24 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل  pdsabz@yahoo.com:

----------------------------------------

آمار و کاربردهای آن در شش سیگما

نحوه تهیه آمار برای مناطق کوچک

قوانین اوپتیمال برای زمان توقف یک فرایند قدم‌زدن تصادفی همبسته

انتخاب مدل براساس معیار کولبک- لیبلر و کاربرد آن در مدل‌های رگرسیونی خطی غیر تو در تو

هم‌انباشتگی اتورگرسیوبرداری

تحلیل رگرسیون معکوس قطعه‌ای استوار

ترتیب‌های تصادفی میان آماره‌های ترتیبی تعمیم‌یافته‌ی شرطی

آنالیز مؤلفه‌‌ی فاصله: یک بسط ناپارامتری از آنالیز واریانس

مفاهیمی از ترتیب‌های تصادفی در حالت گسسته

آمار در ریاضیات مالی

آزمون فرض بیزی با آماره‌های ناپارامتری

آنالیز کواریانس و کاربرد آن

استنباط آماری درباره ضریب تغییر

رگرسیون پواسن استوار

مروری بر داده‌های سانسور شده با تأکید بر سانسور میانی

رگرسیون وارون قطعه‌ای

آزمون فرض استقلال در جداول رسته‌ای دو طرفه با استفاده از تشکیل ناحیه باورپذیر همزمان بیزی برای اثرات متقابل

آزمون‌های هم‌انباشتگی در سری‌های زمانی نامانا

بررسی علل نامساعد بودن برآورد کننده‌های نااریب

روش زیرسری و کاربرد آن در تحلیل داده‌های همبسته

نیرومندی بیزی و کاربرد آن در آزمون همگنی برای جدول‌های دو جمله‌ای

بررسی به‌طور یکنواخت تواناترین آزمون‌های نااریب اندازه [آلفا] و ارتباط آنها با آزمون‌های [آلفا]- بیز

بررسی خواص پایایی و ارتباط آن با بسندگی و بسندگی جزئی

استنباط آماری مبتنی بر داده‌های سانسور هیبرید فزاینده نوع ۲

‏‫مدل تصادفی اپیدمی SIS با انتقال غیر مستقیم

زیر‌مجموعه‌های مربوط

استفاده از آمار مکانی به منظور بررسی عوامل تأثیرگذار بر تخریب جنگل با بهره‌گیری از سیستمهای اطلاعات مکانی

برآورد پارامتر مقیاس در توزیع گامای از راست بریده‌شده

بررسی آزمونهای مختلف تعداد معیوبها درتوزیع فوق هندسی و مقایسه روش معنی‌داری و بیزی

برآورد و پیش‌بینی برای توزیع بر نوع دوازده بر اساس نمونه‌های سانسور شده فزاینده نوع دوم

آزمون تصادفی و نظریه اطلاع

مدلهای رگرسیون ترتیبی و کاربرد آن

استفاده از مؤلفه‌های اصلی در برآورد مدل‌های رگرسیون لوژستیک برای داده‌هایی با هم‌خطی و بعد بالا

استنباط آماری در خانواده گامای تعمیم‌یافته به کمک نظریه اطلاع

استنباط آماری معادلات دیفرانسیل تصادفی و کاربرد آن

ترتیب تصادفی میان مدل‌های آمیخته از توزیع‌هایی با نرخ خطر معکوس متناسب

مرتب نمودن مجموع متغیرهای تصادفی مستقل از خانواده مقیاس

مقایسه‌ تصادفی سیستم‌های 1-n از n با اجزای مستقل‌نمایی ناهمگن با سیستم‌های مشابه با اجزای مستقل و هم توزیع نمایی

شناسایی مشاهدات اثرگذار و برآورد استوار مدل‌های خطی آمیخته

استنباط آماری پارامتریک جامعه با پارامتر مزاحم به کمک ماکزیمم آنتروپی

‏‫ترکیب مدل‌های DEA و مرز تصادفی و پیاده‌سازی روی گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

استنباط آماری مدل ARFIMA در سریهای زمانی و کاربرد آن در اقتصاد کلان

دوران در تجزیه عاملی

سری‌های زمانی با حافظه بلندمدت و کاربرد آن

مقدمه‌ای بر نظریه ریاضی جمعیت

مقدمه‌ای بر نظریه ریاضی جمعیت

آزمون فرض آماری به روش بیز تجربی پارامتری

تحلیل استوار مولفه‌های مستقل و کاربرد آن

مدل‌بندی و پیش‌‌بینی سری‌های زمانی از دیدگاه بیزی

نرخ نمو خطا و ماگزیمم مجموع جزیی در قدم‌زدن تصادفی


برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, چاپ مقاله مشاوره رایگان رشته آمار
[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 ] [ 21:41 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

pdsabz@yahoo.com ایمیل:

----------------------------------------

آنالیز خروج از خط وسایل نقلیه ریلی با بکارگیری شبکه‌های عصبی- فازی

اثر پودر ریشه زردچوبه بر عملکرد و برخی پاسخهای ایمنی همورال و فرانسجه های بیوشیمایی خون در جوجه های گوشتی

ارزیابی اقتصادی، ایمنی و فنی آزاد‌راهها در مقایسه با جاده اصلی(مطالعه موردی: آزاد‌راه رشت-قزوین)

ارزیابی لرزه‌ای کمی و کیفی بیمارستان‌های استان مازندران و ارائه طرح بهسازی آن (مطالعه موردی بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی بابل)

ارزی‍اب‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ اح‍داث‌ راه‌ ک‍ن‍ارگ‍ذر ش‍ه‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌

ارزیابی و بررسی نقش فرهنگ و رفتار ترافیکی در بهبود ایمنی و روانسازی حمل و نقل بر اساس سیستم‌های تصمیم‌سازی AHP

اق‍ل‍ی‍م‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (ش‍ه‍ر ی‍زد)

الگوشناسی حرکت‌های تداخلی در بزرگراه‌ها

ام‍ک‍ان‌ س‍ن‍ج‍ی‌ و م‍ک‍ان‌ ی‍اب‍ی‌ گ‍ذرگ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍رض‍ی‌ ع‍اب‍ر پ‍ی‍اده‌

ای‍ج‍اد ج‍اده‌ ت‍ه‍ران‌ - ش‍م‍ال‌ و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌

بانک اطلاعات و آرشیو خبر

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ پ‍ش‍م‌ س‍ن‍گ‌ ای‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ اث‍ر ج‍اک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ب‍ن‍ی‌ س‍ه‌ طرف‍ه‌ ب‍رش‍ک‍ل‌ پ‍ذی‍ری‌ ت‍ی‍ره‍ای‌ ت‍ب‍ن‍ی‌ م‍س‍ل‍ح‌

بررسی اثر گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera) بر برخی شاخص‌های ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

بررسی امکان کاهش نیروی زلزله در سازه های فولادی موجود باکاستن از وزن سازه

بررسی پارامتریک اثر میراگرهای اصطکاکی دورانی در قابهای ساختمانی با بادبندهای برون محور

بررسی پایداری و ایمنی سد انحرافی حمیدیه در اثر افزایش تراز آبگیری

بررسی تأثیر آموزش در افزایش کارائی کارکنان شرکت ایران ایر

بررسی تاثیر دوده بر چگونگی پراکنش سیلیکات لایه‌ای و خواص مکانیکی آمیزه لاستیکی مبتنی بر مخلوط لاستیک طبیعی / بوتادی ان رابر

بررسی تاثیر مقاومت لغزشی روسازی بر ایمنی تقاطع‌های همسطح شهری

بررسی روش تقریبی تعیین تغییر مکان هدف و مقایسه آن با روش طیف ظرفیت در ساختمانهای فولادی

بررسی روشهای محاسباتی عرض ترک در تیرها بر مبنای مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان و دیگر آیین‌نامه‌های معتبر و ارائه راهکار مناسب

بررسی سیستم‌های مدیریت زیست محیطی در کارخانه لوله و ماشین‌سازی ایران با توجه به استانداردهای ISO 14000

بررسی قابلیت اعتماد پل های بتنی راه آهن باتوجه خاص به پل زرین شهر اصفهان

بررسی نگهداری و تعمیرات هواپیمای فوکر ۵۰ و ارایه مدلی برای رسیدن به راهکارهای مطلوب ( مطالعه موردی )

ب‍ررس‍ی‌ و اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ISO 14001[ای‍زو چ‍ه‍ارده‌ ه‍زارو ی‍ک‌] در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آزم‍ای‍ش‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

بررسی‌های لرزه زمین ساخت و زمین شناسی مهندسی در مسیر خط لوله انتقال گاز عسلویه - آغاجاری

پژوهش در زمینه اطلاع‌رسانی زیست‌محیطی در شرکت ایرانخودرو

تأثیر استفاده از مخمر زنده ساکارومایسس سرویسیه در جیره بر عملکرد٬ پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

تاثیر دستگاه ثبت اطلاعات سفر بر ایمنی دریایی از دیدگاه دریانوردان

ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ در آن‌

ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ در آن‌

تحلیل امنیتی راه‌حل‌های پرداخت‌ الکترونیکی مبتنی بر تلفن‌همراه

تحلیل ظرفیت حمل و نقل بار در پایانه‌های لجستیکی

تحلیل عملکرد ژئو سنتتیکها در مهندسی ژئوتکنیک سواحل

تحلیل و بررسی زمین‌لغزشهای مسیر آزاد راه قزوین- رشت

تدوین مدل بلوغ مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست (HSE) در پروژ‌ه‌های صنایع پتروشیمی

تزریق نانوسیلور و عصاره‌های گیاهان آویشن و مرزه در تخم‌مرغ ماردان گوشتی و تاثیر آنها بر برخی فراسنجه‌های باروری، گوارشی و ایمنی

در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ف‍ض‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ (م‍ق‍طع‌ پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌)

روشی برای شناسایی و تحلیل نقاط سیاه تصادف راههای برونشهری

س‍اخ‍ت‍ار ح‍اف‍ظه‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ای‌

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌: ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رQS - 9000 [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ارزش‍ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ ب‍وم‍ی‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ در طراح‍ی‌ ج‍دی‍د "اح‍ی‍اآ ب‍اف‍ت‌ م‍ح‍دوده‌ ب‍ازار ق‍دی‍م‌ و م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور"

شهرک سینمایی غزالی

طراحی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

طراحی سیستم امنیتی کارت هوشمند

طراحی سیستم پاسخگویی به پرسش با استفاده از سیستم ایمنی مصنوعی

طراحی مجتمع سینمائی مشهد

طراحی مجموعه تخصصی کودکان بیمارستان ولی عصر اراک

طراحی و پیاده سازی سیستم حقوق و دستمزد و باز پرداخت

 


برچسب‌ها: رشته مهندیس ایمنی پروپوزال آنلاین
[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 ] [ 12:58 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

pdsabz@yahoo.comایمیل:

----------------------------------------

ارائه الگوی مناسب انتقال تکنولوژی با رویکرد مهندسی معکوس در پروژه‌های موشکی صنایع هوافضا

ارایه یک الگوریتم عددی‌ترکیبی مولکولی- پیوسته برای شبیه‌سازی جریان گاز در سامانه‌های پیشران نانو- میکرو

بررسی خواص مکانیکی صفحات گرافیت با استفاده از روش المان محدود

بررسی خواص مکانیکی و ساخت نانو کامپوزیت پایه فلزی برای استفاده در صنایع خودروسازی و هوافضا

بررسی عددی جریان نانوسیال در لوله‌ها و استفاده از مزایای آن در یک نمونه کاربردی

بررسی و آنالیز ترک در صفحات با ابعاد نانو بر مبنای روش اجزای‌ محدود بسط‌‌‌‌‌‌‌‌‌یافته

به‌کارگیری شرط مرزی دیواره در شبیه‌سازی دینامیکی مولکول

تحلیل دینامیکی و کنترل غیرخطی عملگرهای پیچشی نانوالکتروستاتیک با اثر واندروالس

تحلیل ناپایداری نانو لوله‌های کربنی و پوسته‌های گرافیتی حامل جریان سیال

تولید نانوکامپوزیت دما بالای W/ZrC جهت استفاده در موتور موشک‌ها و ادوات هوافضا

دینامیک غیرخطی نانو لوله‌های حامل سیال

شبیه‌سازی جریان الکترواسموتیک درون نانو مجاری به روش دینامیک مولکولی

شبیه‌سازی عددی نانوجت ضربه‌ای در کاربرد خنک‌کاری تراشه‌های میکروالکترونیک با استفاده از روش شبیه‌سازی مستقیم مونت‌کارلو

محاسبه خواص انتقالی سیالات در نانو کانال‌ها با استفاده از روش دینامیک مولکولی

مدل‌سازی انتقال حرارت جامد - مایع در نانوشاخص‌ها به روش دینامیک مولکولی

مطالعه چقرمگی رزین‌های اپوکسی سه جزئی حاوی ذرات میکرو و نانو


برچسب‌ها: رشته مهندسی هوافضا پروپوزال آنلاین
[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 ] [ 10:38 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
 گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

  pdsabz@yahoo.comایمیل:

----------------------------------------

ایده شهر اکولوژیکی

باز زنده‌سازی، بهسازی و نوسازی فضاهای پشت کاروان‌سراها و بازار اردبیل ( ارتباط مسجد جامع با مسجد پیرعبدالملک

ب‍از زن‍ده‌ س‍ازی‌، ب‍ه‍س‍ازی‌ و ن‍وس‍ازی‌ ف‍ض‍اه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ پ‍ش‍ت‌ ک‍اروان‍س‍راه‍ا و ب‍ازار اردب‍ی‍ل‌ (ارت‍ب‍اط م‍س‍ج‍د ج‍ام‍ع‍ه‌ ی‍ا م‍ش‍ج‍د پ‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌)

ب‍اغ‌ م‍وزه‌ ح‍ی‍ات‌ وح‍ش‌ ه‍ف‍ت‌ چ‍ن‍ار

باغ هنر در قزوین

بررسی اثرات کالبدی- فضایی احداث فرودگاه بر روی الگوی توسعه مناطق (نمونه موردی: بررسی اثرات فرودگاه امام خمینی بر روی شهر تهران)

بررسی امکان بهینه سازی شهرهای جدید به روش مهندسی ارزش ( نمونه موردی شهر جدید هشتگرد )

ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ب‍ز در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ال‌ در ت‍ه‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

بررسی مسائل و مشکلات مردم در بخش شهرسازی ( صدور پروانه ) و پیشنهاد الگوی بهینه

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ م‍س‍ک‍ن‌ در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍لاح‍ظات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌

ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ پ‍وی‍ا در م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ ت‍ه‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

بنیاد پژوهش‌های معماری و شهرسازی ایران

پارک فن‌آوری اطلاعات آمل

پروژه احیای بافت مرکزی بازار شهر تربت حیدریه و طراحی مجموعه تجاری در محدوده بازار

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ در واح‍ده‍ای‌ م‍س‍ک‍ون‍ی‌

خانه‌ای برای همیشه

در جستجوی معنای از دست رفته در گذر از مدرنیسم به پست‌مدرنیسم

در جستجوی معیارهای جهت دهنده به معماری صنعتی ایران

روند گسترش منطقه پنج شهرداری تهران با ملاحظات زیست محیطی

زشیتیها و زیبایی‌های محیط زیست شهر تهران و حومه از طریق عکاسی

س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ و ب‍از زن‍ده‌س‍ازی‌ م‍ح‍ور پ‍ی‍اده‌ ک‍ه‍ن‌ دژ در ب‍اف‍ت‌ ق‍دی‍م‌ س‍م‍ن‍ان‌

ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

طراح‍ی‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ پ‍روژه‌ ارغ‍وان‌ (واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ ن‍ظام‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌)

طراحی باغ هنر تهران

طراحی بنای سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز با معیارهای معماری سبز

طراحی بنای یادمان و مجموعه فرهنگی- هنری در قالب مونومان مولانا

طراحی پژوهشکده توسعه پایدار و محیط زیست(منطقه ۲۲ شهرداری تهران)

طراحی خانه سالمندان زنجان

طراحی دانشکده معماری و شهرسازی با رویکرد منطقه‌گرایی (توجه به بستر فرهنگی) و سیر تحول آموزش (در مشهد)

طراحی دهکده فرهنگ و هنر گنبد کاووس

طراح‍ی‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌ آب‍درم‍ان‍ی‌ م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ (ش‍ه‍ی‍د ف‍ی‍اض‌ ب‍خ‍ش‌)

طراحی مجتمع پرورشی کودکان بی‌سرپرست گلستان‌مهر

طراحی مجتمع فرهنگی تفریحی در بوشهر

طراحی مجتمع فرهنگی- توریستی در جوار قلعه فلک‌الافلاک (خرم‌آباد)

طراحی مجموعه اصلاحی - تربیتی ویژه زنان ( مشهد )

طراحی مجموعه برج ارتباطات مشهد

طراحی مجموعه تجاری در بافت مرکزی شهر تربت حیدریه : با نگرش بر اصلاح ساختار فرهنگی٬ اجتماعی و کالبدی بازار

طراحی مجموعه فرهنگی، زیارتی، تفریحی مولانا ابوبکر تایبادی

طراحی مجموعه فرهنگی دارالانوار قزوین

طراحی مجموعه مسکونی با نمای هوشمند در اقلیم سرد ( معماری هوشمند )

طراحی مرکز درمانی با رویکرد معماری شفابخش در رامسر

طراحی مسکن با تاکید بر حس تعلق به مکان

طراحی موزه امروز

طراحی هتل در جزیره کیش

طراحی هتل در مجموعه گردشگردی ویلاشهر

طرح‌ ب‍ازار م‍رک‍زی‌ ن‍ادرش‍ه‍ر (ب‍س‍ت‍ان‌) ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ت‍ع‍ام‍لات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

طرح ساماندهی مجموعه تاریخی بسطام

ف‍راش‍ه‍ر

متدلوژی معماری

مجتمع سبز (مجتمع مسکونی با رویکرد معماری سبز در شهر کابل)


برچسب‌ها: رشته مهندسی شهرسازی پروپوزال فوری
[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 ] [ 10:16 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل:  pdsabz@yahoo.com

----------------------------------------

آل‍ودگ‍ی‌ ح‍رارت‍ی‌ و اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ب‍داک‍وس‍ی‍س‍ت‍م‌ آب‍ی‌

ارزشها و توانهای طبیعی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی

ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در محدوده رودخانه موند ( عسلویه ) با استفاده از نرم افزار FLAC

ارزی‍اب‍ی‌ ت‍وان‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ دره‌ درک‍ه‌ و ارائ‍ه‌ ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ای‌ لازم‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

ارزیابی ریسک در عملیات جابجایی کانتینرها در پایانه‌های کانتینری (موردکاوی بندر شهید رجایی- بندرعباس)

ارزیابی عملکرد کانتینری بندر انزلی با استفاده از شبیه‌سازی

ارزیابی عوامل موثر در ارتقاء روحیه کاری دریانوردان ایرانی

ارزیابی و رتبه‌بندی استانداردهای آموزشی و گواهینامه‌های دریانوردی پرسنل شناورهای صیادی ایرانی زیر ۲۴ متر با نگرشی بر کنوانسیون STCW-F (موردکاوی بنادر صیادی چابهار و کنارک)

ای‍ج‍اد ج‍اده‌ ت‍ه‍ران‌ - ش‍م‍ال‌ و اث‍رات‌ آن‌ ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ ج‍ن‍گ‍ل‍ی‌

برآورد تعداد وسایل نقلیه هدایت شونده اتوماتیک با استفاده از مدل جریان شبکه (نمونه کاوی پایانه کانتینری بندر انزلی)

ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ ن‍اش‍ی‌ از اس‍ت‍رس‌ ش‍وری‌ ب‍ر خ‍واص‌ ب‍اک‍ت‍ری‍و س‍ای‍دال‌ س‍رم‌ خ‍ون‌ م‍اه‍ی‌ ک‍پ‍ور م‍ع‍م‍ول‍ی‌ =(cyprinus carpio l.)[س‍ای‍پ‍ری‍ن‍وس‌ ک‍ارپ‍ی‍و ال‌] [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

بررسی اکولوژیکی بیولوژیکی دلفین‌ها با تاکید بر خلیج‌فارس

بررسی پارامترهای فیزیکی امواج و آنالیز طیف د رچابهار

بررسی پتانسیل آب شستگی در سواحل دریای خزر

بررسی تنوع درختی، درختچه‌ای و علفی مهم جنگلهای غرب مازندران با توجه به عوامل اکولوژیک ارتفاع از سطح دریا و خاک منطقه

بررسی رسوب‌گذاری در بالادست و حوضچه بندر آستارا و فرسایش در پایین دست آن

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ج‍م‍ع‌آوری‌ م‍واد ن‍ف‍ت‍ی‌ از س‍طح‌ دری‍ا

بررسی سیمای زیست محیطی شهرستان سقز

بررسی سیمای زیست‌محیطی شهرستان قصر شیرین

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍م‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ن‍ور

بررسی عوامل موثر بر انتخاب بندر وانتخاب بهینه‌ترین بندر حوزه خلیج فارس به روش اولویت‌بندی مرتب با شبیه‌سازی راه حل ایده‌آل

بررسی عوامل موثر بر رسوب کانتینر در بنادر با مدل تصمیم‌گیری Fuzzy AHP

بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزشها

بررسی فاضلاب مجتمع پتروشیمی رازی

ب‍ررس‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ دری‍ای‍ی‌ و ن‍واح‍ی‌ س‍اح‍ل‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

بررسی قوانین و مقررات حقوق دریای ایران با توجه به کنوانسیون حقوق دریاها

بررسی کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و سایر مواد ( لندن ۱۹۷۲ )

بررسی و تعیین عوامل موثر بر پیاده‌سازی صنعت اوراق کشتی در ایران و ارائه استراتژی‌های مناسب

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ن‍ادر و پ‍ای‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ در خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ از ن‍ظر داش‍ت‍ن‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ دری‍اف‍ت‌ م‍واد زائ‍د ن‍ف‍ت‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‌ آوری‌ م‍اه‍ی‌ س‍ف‍ی‍د دری‍ای‌ خ‍زر

بکارگیری پوشش پلی‌پیرول بر روی آلیاژ آلومینیوم و بررسی اثر مقاومت‌بخشی به‌ خوردگی در محیط شبیه‌سازی‌شده آب دریا

پیش‌بینی ارتفاع سطح آب و شوری دریاچه‌ها با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، مطالعه موردی : دریاچه ارومیه

پیش‌بینی بازار کرایه حمل فله خشک سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲

تاثیر دستگاه ثبت اطلاعات سفر بر ایمنی دریایی از دیدگاه دریانوردان

تهیه مدل جریان یک بعدی ماندگار غیر یکنواخت روی بسترهای آبرفتی با مقطع مرکب

شیرین‌سازی آب دریا به روش تبخیر چند مرحله‌ای (مدل‌سازی و شبیه‌سازی چند مرحله‌ای)

طراحی سیستم بایگانی

کاربرد شبکه‌های عصبی در منابع آب

کاهش زمان توقف کامیون‌ها در ترمینال کانتینری بندر شهید رجایی با استفاده از تئوری تصمیم گیری سلسله مراتبی

مجموعه گردشگری آبرود نیشابور

مطالعه تاثیر جمع‌شدگی ناشی از خشک‌شدن و سولفات‌منیزیم بر مقاومت بتن خودمتراکم، بدست آمده از روش پیچش

م‍ع‍رف‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ پ‍رس‍ش‌ درخ‍ت‍ی‌ و درخ‍ت‍چ‍ه‌ای‌ ق‍س‍م‍ت‍ی‌ از روی‍ش‍گ‍اه‌ زاگ‍رس‌ واق‍ع‌ در اس‍ت‍ان‌ م‍رک‍زی‌

ن‍ورپ‍ردازی‌ در زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ خ‍ی‍اب‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر)


برچسب‌ها: مشاوره رایگان مشاوره پایان نامه مهندسی دریا
[ سه شنبه بیست و هفتم فروردین 1392 ] [ 10:12 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

  pdsabz@yahoo.com ایمیل

----------------------------------------

«بررسی سرواپیدمیولوژیک عفونت HTLV-1،2 در اهداکنندگان خون شرق گیلان»

«بررسی فراوانی ژن qac A/B در میان استافیلوکوکوس اورئوس‌های بدست آمده از منابع کلینیکی و غیر کلینیکی»

اثرات تأخیر در یخ‌گذاری بر روی فساد کیفی ماهی- قزآلای رنگین‌کمان ( oncorhynchus mykiss ) طی دوره نگهداری

اثر جریان ضعیف الکتریکی بر تغییر میزان نفوذپذیری آنتی‌بیوتیک توبرامایسین و جنتامایسین بر سودوموناس آئروژینوزای تشکیل دهنده بیوفیلم

اثر دماهای مختلف بر روی لاکتو باسیل‌های موجود در پنیر٬ شکلات شیری و سوسیس و مشاهده باندهای پلاسمیدی آن‌ها در الکتروفورز

اثر کلشی‌سین بر آسپرژیلوس نایجر برای تشکیل سویه‌های ابتودپیلوئید و استفاده از انها در تولید آنزیم گلوکوآمیلاز

اثر محیط کشت بر روی فعالیت‌های متابولیکی و ضد باکتریایی باکتری‌های اسید لاکتیک به عنوان پروبیوتیک

اثر میدان‌های الکترومغناطیس ناشی ار دکل‌های فشارقوی برق بر خواص ضدمیکروبی اسانس گل‌ها و برگ‌های گیاه Achillea wilhelmsii C.Koch

اثر میدان‌های الکترومغناطیس ناشی از دکل‌های فشار قوی بر خواص ضدمیکروبی عصاره متانولی گل‌ها و برگ‌های گیاه کنوپودیوم آلبوم

احیاء سلنیوم کلراید توسط باکتری کلبسیلا پنومونیه و بررسی اثرات ضد قارچی نانو پارتیکل‌های فلزی تولید شده بر علیه مالاسزیا فورفور و مالاسزیا اووال

ارتباط میان فاکتور‌های محیطی و فراوانی V.Parahaemolyticusهای پاتوژن و غیرپاتوژن در رسوبات و آبهای ساحلی دریای خزر

ارزشیابی مقایسه‌ای روشهای سرولوژیکی ایمونوفلورسانس غیرمستقیم و الایزا در تشخیص زخم‌های گوارشی ناشی از هلیکوباکترپیلوری

ارزیابی اثرات ضدکاندیدایی و سیتوتوکسیک گیاه Arctium Lappa (بابا آدم) بر روی سلولهای Hela

ارزیابی اثر قارچ‌های جدا شده از غذاهای تخمیری و تاثیر آن بر روی باکتری‌های پاتوژن E.coli و S.aureus

ارزیابی اثر مهاری گیاه توکریوم پولیوم بر رشد برخی گونه‌های کاندیدا و مالاسزیا در شرایط آزمایشگاهی

ارزیابی توانایی میکروبی تولید وانیلین از گیاهان واجد Eugenol

ارزیابی روش ممانعت از هماگلوتیناسیون درمقایسه با روش تست نوترالیزاسیون ( NT ) به عنوان GOld standardدر سنجش ایمنی علیه ویروس سرخک

ارزیابی روشهای تشخیص بیماری تب بازگرد در مدل حیوانی

ارزیابی شاخص میکروبی در سس مایونز با تغییر دو عامل موثر زمان و ماده نگهدارنده (بنزوات سدیم و دی استات سدیم)

ارزیابی مقایسه‌ای فعالیت مهاری بیوسایدهای شیمیایی و گیاهی و نانوذره اکسیدتیتانیوم و بررسی تشکیل بیوفیلم سودوموناس آئروجینوزا

ارزیابی و بررسی حساسیت و ویژگی الیزا و لاتکس آگلوتیناسیون خانگی در تشخیص لپتوسپیروز حاد انسانی

ارزیابی و مقایسه روش‌های کشت و PCR در تشخیص باکتریمی ناشی از انتروکوکوس‌فکالیس

ارزيابی اثر Allium akaka & salvia officinalis بر تشكيل بيوفيلم باكتريايی در شرایط آزمایشگاهی

استخراج موم گیاه Ziziphus vulgaris به وسیله تخمیر باکتریایی و بررسی اثر ضدمیکروبی آن

استخراج میکروبی کیتین از ضایعات میگو

استخراج و بیان ژن‌اینترلوکین-۲ (2-chIL) جوجه ایران در باکتری E.coli

استفاده از HACCP برای کنترل سالمونلا در گوشت و فراورده‌های گوشتی

استفاه از باکتریها در تجزیه آلکیل بنزن سولفوناتهای خطی (LABS) موجود در پساب واحدهای تولیدکننده مواد شوینده

اصول GMP و کاربرد آن در کارخانجات آرایشی بهداشتی و دارویی بر مبنای شمارش کلی میکروارگانیسم‌های هوازی و شاخص آلودگی

اندازه‌گیری رنگدانه‌های فتوسنتزی در حوزه جنوبی دریای خزر و بررسی توان ضد‌میکروبی آنها

اندازه گیری میزان آفلاتوکسین M1 در شیرهای پاستوریزه استان اردبیل

انگشت نگاری ژنومی مایکوباکتریوم بویس سویه AN5 مورد استفاده در تولید توبر کولین گاوی با استفاده از تکنیک RFLP

انگشت نگاری ژنومی مایکو باکتریوم بویس‌های جداشده از گاوداری‌های آلوده ایران در سال ۱۳۸۷

بررسی in vitro اثربخشی نسل‌های مختلف سفالوسپورین هابرروی انتروباکتریاسه

بررسی آزمایشگاهی تاثیر قند حبه‌ای حاوی استویوساید، ایزومالت و عصاره‌ی متانولی برگ گیاه استویا در تشکیل بیوفیلم استرپتوکوکوس موتانس

بررسی آلودگی باکتریایی بستنی‌های مختلف در سطح شهر تهران

بررسی آلودگی سرومن گوش انسان به ‌HBVدر بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن به روش مولکولی Real-Time PCR در استان ایلام

بررسی آلودگی میکروبی واحدهای خوان بندناف در بیمارستانهای تهران

بررسی آلودگی نمونه‌های بادام‌زمینی شهر اصفهان به آسپرژیلوس فلاووس و تعیین میزان آفلاتوکسین به روش HPLC

بررسی آهیدگی آبهای معدنی بطری شده و اثر پرتو فرابنفش در میکروبزدایی آن

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل در بین مراجعین به مرکز بهداشت شهرستان مرند

بررسی اثر آنتی اکسیدانی چای ایرانی و چای وارداتی با استفاده از سالمونلاتیفی موریوم

بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی و ضدسرطانی روغن زیتون خالص، تصفیه‌شده و تیمارشده با نور و حرارت به کمک تست ایمز

بررسی اثر آنتی باکتریال عصاره گیاه خار مریم بر برخی از باکتریها و قارچها (ساپروفیت و پاتوژن)

بررسی اثر آنتی‌سپتیک عصاره پوسته خارجی پسته بر برخی از باکتریهای گرم مثبت و منفی و شناسایی مواد آنتی‌سپتیکی با استفاده از کروماتوگرافی

بررسی اثرات احتمالی نانوپارتیکل‌طلا با منشاگیاهی بر فعالیت ضدمیکروبی آنتی‌بیوتیک‌های مختلف بر علیه استافیلوکوکوس‌اورئوس و اشر شیاکلی

بررسی اثرات تشدیدکنندگی و یا مهارکنندگی پری‌بیوتیک‌ها بر روی رشد پروبیوتیک‌هاری رایج

بررسی اثرات داروهای ضد قارچی بر بیان ژن سنتزکننده کیتین در قارچ ترایکوفایتون روبروم

بررسی اثرات ضد باکتریایی عصاره‌های چای

بررسی اثرات ضدباکتریایی نانوذرات اکسید‌شده فلزی و تلفیقی


برچسب‌ها: رشته میکروبیولوژی مشاوره پایان نامه پروپوزال فوری
[ یکشنبه بیست و پنجم فروردین 1392 ] [ 18:36 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

02166944215

09123600694

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8

pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com

-------------------------------

آموزه‌های اخلاقی در دیوان صائب‌تبریزی

اثر کود رایج و آلی (کمپوست زباله شهری) بر رشد، عملکرد و کیفیت گیاه اسفناج (Spinacia oleracea L)

اثر محلول‌پاشی آلگارین، درین و هیومیک‌اسید بر گلدهی و ویژگی‌های کمی و کیفی میوه توت‌فرنگی رقم ۥسلوا

اختلاف و انشعاب در جبهه ملی ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ـ ۱۳۲۸

ارزیابی درونی کیفیت دوره‌های آموزشی مقطع کاردانی دانشگاه جامع علمی - کاربردی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی اصفهان در سال ۱۳۸۳

بررسی اثرات دما و تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر دو رقم از گل های بریده رز

بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری و کود ازته سرک بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه آفتابگردان

بررسی اثر نانوسیلور به همراه ساکارز بر افزایش ماندگاری شاخه بریده گل رز

بررسی اثر هومیک اسید و نانو ذرات نقره بر عمر ماندگاری گل شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa)

بررسی ارتباط شدت تروما با هیپوکالمی در بیماران پزشکی قانونی در بدو بستری در مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول (ص) تهران در سال ۱۳۸۵

بررسی امکان کنترل سه گونه علف هرز با استفاده از عصاره آبی شش گونه گیاه دارویی

بررسی تیمارهای متخلف شیمیایی جمعیت افزایش طول عمر گل بریده داوودی

بررسی روش‌های تولید ذرات نانوساختار نیم رسانا گروه II-VI و تولید نانوذرات CdS آلاینده با مس

بررسی قيام‌های اجتماعی عهد ايلخانان

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ع‍دادی‌ از ت‍ی‍پ‍ه‍ای‌ ف‍ن‍دق‌ در ش‍رق‌

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ب‍اغ‍ب‍ان‍ی‌ ت‍ع‍دادی‌ از ت‍ی‍پ‍ه‍ای‌ ف‍ن‍دق‌ در ش‍رق‌ گ‍ی‍لان‌

بررسی مقایسه‌ای اداراک بینایی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری و دانش‌آموزان عادی دوم تا پنجم دبستانی براساس آزمون TVPS-R ( شهر تهران - سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴)

بررسی مقایسه‌ای ریشه‌زدایی در سه گونه نوئل باتیمار هورمونی IBA

تبیین ارتباط بین استراتژی خرید، مدیریت زنجیره تامین و عملکرد مالی شرکت

تحلیل جداول توافقی ناقص و کاربردهای آن

چینه‌شناسی‌سازندسروک در نواحی مند، کاکی، کوه‌سیاه و بوشگان ( حوضه رسوبی زاگرس )

چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی فرامینیفرهای سازند قم در نواحی قزلجه و چورمق و قپاق‌تپه و شیرین‌سو و شاهنجرین در جنوب غرب و جنوب شرق رزن

سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری (فرامینیفرها) و چینه نگاری سکانسی رسوبات تورونین، کونیاسین و سانتونین در برش چینه‌ای کوه دارنگ و چاه‌های کوه مند و بوشهر

سنگ چینه‌نگاری، زیست چینه‌نگاری (فرامینیفرها) و چینه‌نگاری سکانسی رسوبات کامپانین- مائستریشتین در برش چینه‌ای کوه دارنگ و چاه‌های کوه‌مند و بوشهر

فرهنگ عامه در بوستان و گلستان سعدی

کاربرد نیتریک‌ اکسید برای کاهش اثر‌های تنش خشکی در سه جنس سبز فرش

مطالعه سنگ‌چینه‌ای و زیست‌چینه‌ای رسوبات پالئوسن در حوضه زاگرس از چاه گلشن ۳ درخلیج فارس تا کوه تودج در زاگرس مرتفع

مقایسه عملکرد مغز (ادراک دیداری، شنیداری، و انعطاف‌پذیری) در کودکان بیش فعال- نقص توجه و عادی

‏‫استراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند قم در ناحیه فتح‌آباد در شمال غرب کاشان ( ایران مرکزی )

‏‫افزایش درون شیشه‌ای گیاه انار شیطان(Tecomella undulata (Roxb.) Seem)‏

‏‫بررسی اثر برخی از پایه‌های مرکبات بر روی درصد ترکیبات اسانس پوست و آبمیوه نارنگی رقم page


برچسب‌ها: مشاوره رایگان چاپ مقاله مشاوره پایان نامه علوم ب
[ شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 ] [ 10:40 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]


گروه تحقیقاتی پلاسما


09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8


تلفن: 02166944215


pdsabz@yahoo.com ایمیل:

----------------------------------------

تحلیل اجزاء محدود سازه‌های نانو

تحلیل تغییرشکلهای بزرگ جامدات به روش بدون المان RKPM

‏‫شبیه‌سازی فرایندهای فشردن رینگ و دیسک به روش بدون‌المان RKPM

تحلیل کرانه فوقانی فرآیند اکستروژن مقطع گرد به گرد و مقطع گرد به شش‌ضلعی منتظم

تحلیل اکستروژن متقارن محوری با روش بدون المان و اعمال شرایط مرزی با روش تبدیل

پاسخ دمایی گذرا برای فین‌های مختلف با شرایط پریودیک

تحلیل ارتعاشی و کمانشی نانولوله‌های کربنی تک‌لایه و چندلایه

طراحی و بررسی الگوریتم‌های کنترل نورد سرد رفت و برگشتی

شبیه‌سازی و مقایسه دیاگرامهای حد شکل‌دهی کرنش و تنش به کمک روش اجزاء محدود

تاثیر نیروهای واندروالسی ومحیط الاستیک روی ممان خمشی و کمانش محوری یک نانو‌لوله کربنی دو جداره

بررسی تجربی و عددی گرادیان گذرای دما اطراف جوشکاری اتوماتیک

تحلیل اجزاء محدود سازه‌های نانو

پایداری الاستیک ورق از جنس مواد کامپوزیتی پلیمری تقویت‌شده توسط نانولوله‌های کربنی تحت نیروی محوری

تحقیق بر روی معادلات پلاستیسیته مواد در ابعاد نانو و ارائه روشی برای بهبود اثر پارامتر طول در معادلات

تحلیل محیط ایزوتروپ جانبی با ضخامت محدود تحت اثر تحریک‌ها رمونیک پیچشی

بررسی کمانش در نانولوله‌های چند جداره: مقایسه مدل پوسته پیوسته و روش پوسته الاستیک

تحلیل تجربی و شبیه سازی اجزای محدود برگشت فنری در عملیات خمکاری قطعات U شکل

حل تئوری و عددی پدیده جیغ در ترمز‌های دیسکی

آنالیز تنش و بهینه‌سازی پلهای متحرک با روش اجزای محدود با بکارگیری مواد مرکب

نیروگاه بادی

تحلیل نظری و عددی یک سیستم ارتعاشی با میراگرهای غیر خطی مختلف

شبیه‌سازی قطره سیال در میدان گریز از مرکز در ابعاد نانو به روش DPD

بررسی عددی تغییر شکل و ظرفیت جذب انرژی نانولوله‌های‌کربنی در سرعت‌های تغییر شکل بالا

مطالعه خواص مکانیکی نانولوله‌های کربنی با استفاده از شبیه‌سازی عددی

 

گروه تحقیقاتی پلاسما

02166944215

09123600694

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8

pdsabz@yahoo.com ایمیل:

------------------------------------

تعیین عددی و آزمایشگاهی میدان دما و تغییر شکل در اتصال جوش گلویی

تحلیل تئوری و عددی تماس کشسان ـ مومسان بین دو قطعه با در نظر گرفتن اثرات زبری سطح

بررسی عددی تاثیرات میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جریان نانوسیال در یک لوله خمیده

مدلسازی رفتاری نانوسازه‌های کربنی و عیوب آنها

روش حجم محدود- لتیس بولتزمن در تحلیل جریان نانوسیال تراکم ناپذیر با انتقال گرما

پیش‌بینی ثوابت مهندسی کامپوزیت نانوتیوب‌کربن و اپوکسی با روش چندمقیاسی احتمالی

بررسی خواص اتصالات چسبی تقویت‌شده با ذرات نانو برای مواد کامپوزیت

شبیه‌سازی جریان سیال در ابعاد میکرو با اصلاح شرایط مرزی در روش شبکه بولتزمن

طراحی و ساخت یک میکرو/نانو مکانیزم با خاصیت چسبندگی با استفاده از روش اچ الکتروشیمیایی

محاسبه مدول نانو کامپوزیت با نانولوله کربن در حالت دوبعدی

بررسی انتقال حرارت جابجایی آرام بر روی صفحات موازی با جریان ورودی نوسانی

تعیین خواص مکانیکی مس نانوکریستال تهیه شده از ایکپ

تحلیل تاثیر عیوب ساختاری بر خواص مکانیکی نانولوله‌ها تحت بار کششی تک محوره

‏‫مطالعه میدان دما در جریان پیوسته آب تحت گرمایش مایکروویو در کانال استوانه‌ای بکمک ‏نرم‌افزار ANSYS ‍‍

شبیه‌سازی پیل سوختی پلیمری

مدل‌سازی سایش در نانو‌کامپوزیت‌ها

‏‫‏طراحی یک سنسور بر اساس تکنولوژی MEMS به منظور کاربرد در پروب جراحی

مدلسازی دینامیکی نانو‌‌مانیپولیشن دو بعدی بر پایه میکروسکوپ نیروی اتمی

تأثیر نیروی نگهدارنده بر عملکرد پیل سوختی متانولی

استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری برای کاهش آلاینده‌ها در موتور‌های دیزل پاشش مستقیم

بررسی خواص نانوکریستال آلومینیوم حاصل از فرایند پرس با کانال‌های هم‌مقطع زاویه‌دار

برنامه کامپیوتری برای حل غیردائم معادلات دوبعدی ناویراستوکس و انرژی در مختصات منحنی‌الخط (نامتعامد) در جریان آرام

تحلیل پوسته استوانه‌ای هدفمند ارتوتروپیک تحت بار استاتیکی

تحلیل دینامیکی کاوشگر میکروسکوپ نیروی اتمی

مدلسازی تحلیلی و عددی فروریزش پانلهای هانی‌کامب تحت برخورد و نفوذ پرتابه‌های استوانه‌ای

‏‫تحلیل استاتیکی پوسته استوانه‌ای باز ارتوتروپیک هدفمند (FGM)


برچسب‌ها: رشته مکانیک مشاوره پایان نامه پروپوزال فوری
[ شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 ] [ 10:14 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

 pdsabz@yahoo.comایمیل:

----------------------------------------

بررسی مفهوم «دوستان دروغین» در زبان‌های فارسی و انگلیسی از دیدگاه زبان‌شناسی

‏‫بررسی چارچوب فکری (ساخت کلان) حکایات بوستان سعدی براساس رویکرد زبان‌شناسی صورت‌گرا

معنی‌شناسی پیش‌نمونه‌ای در زبان فارسی

تأثیر زبان فارسی بر ترک‌زبانان قوچان

مطالعه روابط واژگانی در زبان‌ ترکی آذربایجانی

‏‫توصیف زبان‌شناختی گویش بردخون (شهرستان دیر)

بررسی رابطه زبان و تحصیلات بر پایه نظریه برنشتاین با نگاهی به دانش‌آموزان دختر مقاطع تحصیلی مختلف شهرستان قائمشهر

بررسی ساخت اطلاع در ترجمه انگلیسی قرآن کریم

بررسی و مقایسه کلیه پایان‌نامه‌های موجود در دانشگاههای تهران در مقاطع کارشناسی‌ ارشد و دکترا پیرامون رشد آوایی کودک فارسی‌زبان در سنین مختلف ( در دهه اخیر )

مطالعه واژه‌سازی علمی در دو زبان عربی و انگلیسی با هدف یافتن روش‌هایی بهینه برای واژه‌سازی علمی در زبان فارسی

‏‫بررسی محتوای کتاب‌های زبان فارسی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران و ‏دانش‌آموزان شهر همدان در سال تحصیلی۱۳۸۹-۱۳۸۸

مطالعه انگیزش یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم در بین دانش‌آموزان دختر آذری زبان راهنمایی شهرستان نقده

‏‫تهیه و تدوین محتوای شنیداری برای زبان‌آموزان سطح متوسط بالا و پیشرفته زبان انگلیسی در محیط یادگیری مجازی‏

گویش بوشهری از دیدگاه صرف و واج‌شناسی

بررسی نشانه‌شناختی التفات در شعر معاصر فارسی

نگاهی بر ویژگی‌های معنایی مدخل‌های واژگانی

بررسی رابطه نحوی و معنایی میان مضاف و مضاف‌الیه در زبان فارسی

‏‫بررسی مشکلات نگارشی دانش‌آموزان دوزبانه٬ ترکی (آذری) - فارسی٬ مقطع ابتدایی

بررسی تصریف در گویش کردی سنندجی

ساختار گروه فعلی گویش گیلکی رشت بر پایه‌ی نظریه‌ی ایکس - تیره

بررسی سرواژه‌سازی در زبان فارسی

‏‫بررسی تلفیق هوش موسیقیایی و کلامی

بررسی خودرو نوشته‌های شهرهای تهران و اردبیل از دیدگاه زبان‌شناختی

بررسی جایگاه و کاربرد زبان‌های فارسی و بلوچی در شهرستان‌های چابهار و کنارک

توصیف نظام همخوانی شاخه‌‌‌ی مکریانی از گویش کرمانج مرکزی زبان کردی

‏‫بررسی تاثیر شیوه آزمون زبان انگلیسی از طریق کامپیوتر و مقایسه آن با شیوه آزمون کتبی بر نتیجه آزمون در سیستم آموزش از راه دور در ایران

بررسی روابط واژگانی در گویش لکی نور‌آبادی

بررسی ساختاری - معنایی جملات موصولی اضافی در زبان فارسی

هنجاریابی آزمون بین‌المللی زبان فارسی در ایران

بررسی تصویر گونگی در زبان فارسی

بررسی اختلالات گفتاری در مراحل مختلف بیماری آلزایمر

بررسی استعاره مکان در زبان فارسی با رویکرد معناشناسی شناختی

بررسی فرایند ساختواژی دوگان‌سازی یا تکرار در زبان ترکی آذربایجانی

طبقه‌بندی واژگان قرضی زبان فارسی به تفکیک زبان و حوزه

برگشت به زبان اول معلمان زبان انگلیسی در کلاسهای آموزش زبان ایران

بررسی ارتباط میان درون‌گرایی و برون‌گرایی و توانایی به‌کارگیری عوامل انسجام متنی در زبان انگلیسی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور

مطالعه کاربرد زبان‌های فارسی و ترکی در شهرهای زنجان و ابهر

بررسی نام‌گذاری شهر کرمان از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی

بررسی و مقایسه جایگاه و کاربرد زبان‌های فارسی و ترکی در موقعیتهای اجتماعی شهرهای قزوین و تاکستان

مطالعه‌ی تاثیر تعداد هجاهای کلمات بر آگاهی واج‌شناختی کودکان فارسی زبان پیش‌دبستانی قبل از آموزش‌های رسمی

عوامل شناسایی احتمال در زبان فارسی و ترکی آذری

نوع عناصر در جایگاه فاعل از دیدگاه کمینه گرا و بررسی فرآیند ارتقاء در زبان فارسی

رابطه‌ای میان کانون مهار و موفقیت درسی در بین دانشجویان از راه دور زبان انگلیسی

بررسی عنوان‌های خطاب و رابطه‌ی آنها با ساختار اجتماعی در کردی سورانی

ظهور واکه‌ها و هم‌خوان‌ها در اولین واژه‌های کودکان ۸ ماهه تا ۲ ساله‌ی کرد مریوانی

بررسی اسم عمل در زبان فارسی

ساختار افعال سبک در زبان فارسی بر اساس برنامه کمینه‌گرا

بررسی ساخت‌های حاوی واژگان اعضاء‌بدن در زبان فارسی : یک طبقه‌بندی معنایی / واژگانی

تاثیر طول متن بر درک مطلب فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی

بررسی وضعیت کاربرد زبان فارسی در شهر‌های زاهدان و سراوان از دیدگاه زبان‌شناسی اجتماعی


برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, چاپ مقاله مشاوره رایگان رشته زبان شناسی
[ شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 ] [ 9:58 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
[ شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 ] [ 9:42 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
گروه تحقیقاتی پلاسما


09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل  pdsabz@yahoo.com:

----------------------------------------

اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی دانش‌جویان ۲۸-۲۲ ساله رشته مدیریت دانشگاه تهران

اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر مقاطع پیش‌دانشگاهی منطقه دو شهر تهران

ارتباط انگیزش شغلی معلمان دبیرستان بر انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم شهرستان سبزوار

ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ خ‍ود پ‍ن‍داره‌، ان‍گ‍ی‍زه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ و ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ ب‍اه‍وی‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د روده‍ن‌

ارتباط خودپنداره، منبع کنترل و رضایت شغلی دبیران زن منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران

بررسی ارزیابی درونی در بهبود کیفیت آموزشی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

بررسی برخی عوامل موثر در رضایت شغلی » شاغلین به مشاوره « در دبیرستانهای شهرستان تبریز

بررسی تاثیر روش‌های آموزشی سخنرانی و حل مسئله بر یادگیری مفاهیم شیمی تجزیه دانش‌آموزان سال سوم متوسطه منطقه ۱۲ تهران در سال تحصیلی ۸۷ ـ ۸۶

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ه‍دای‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ن‍ظام‌ ج‍دی‍د م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ه‍م‍دان‌

بررسی رابطه بین‌شیوه‌های‌تربیتی‌مادران و اضطراب‌نوجوانان دبیرستانهای‌شهرستان‌قائم‌شهر

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍گ‍رش‌ م‍ش‍اوران‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ش‍غ‍ل‌ م‍ش‍اوره‌ ب‍ا وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ آن‍ه‍ا [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و اخلاق حرفه‌ای مشاوران و روان‌شناسان شهر تهران

بررسی رابطه سلامت روان و منبع کنترل با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته معماری و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

بررسی رابطه شادکامی باعمل به باورهای دینی و برونگرایی در دانشجویان رشته پرستاری و پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی ۸۳-۸۲

بررسی علائق تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان دختر و پسر دوره پیش‌دانشگاهی در شهرستان ساوجبلاغ در سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۳

بررسی علایق شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رودهن و هماهنگی آن با رشته دانشگاهی آنها

بررسی عملکرد مشاوران دبیرستان‌های شهر ملایر از دیدگاه مدیران٬ دبیران و دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۸۴ - ۸۳

بررسی عوامل مؤثر در جذب دانش‌آموزان به رشته‌های فنی و حرفه‌ای

ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ن‍ظام‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ال‍ی‌ - واح‍دی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍دی‍ران‌، دب‍ی‍ران‌٬ م‍ش‍اوران‌ و اول‍ی‍اء دان‍ش‌‌آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌

بررسی میزان آگاهی مشاوران هسته‌های مشاوره آموزش و پرورش شهرری از اطلاعات و روشهای راهنمائی و مشاوره تحصیلی و شغلی

بررسی میزان اثربخشی راهنمایی تحصیلی در به‌گزینی رشته تحصیلی

بررسی میزان تأثیر نقش (هدایتی) مشاوران تحصیلی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان از دیدگاه اولیاء دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان شهرکرد

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ذران‍دن‌ درس‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ - ش‍غ‍ل‍ی‌ در ان‍ت‍خ‍اب‌ رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر س‍ال‌ اول‌ ن‍ظام‌ ج‍دی‍د آم‍وزش‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ه‍ر در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ت‍اث‍ی‍ر ه‍ر ی‍ک‌ از م‍لاک‍ه‍ای‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ع‍دی‌ آن‍ان‌ در م‍ن‍اطق‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران

 ‌گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

  pdsabz@yahoo.com: ایمیل

----------------------------------------

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ غ‍ی‍ر روان‍پ‍زش‍ک‌ در ش‍ه‍ر ی‍زد

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد م‍ش‍اوری‍ن‌ ن‍ظام‌ ج‍دی‍د م‍ت‍وس‍طه‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر و دخ‍ت‍ر م‍دارس‌ ج‍دی‍د ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ س‍اری‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ ۲ س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۷۵ - ۱۳۷۶

بررسی نابسامانی‌های روانی پیش دشتانی در دانشجویان مجرد و متأهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب رشته مشاوره در سال تحصیلی ۸۶ - ۸۵

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ش‍اوره‌ای‌ در م‍دارس‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ از ن‍ظر م‍دی‍ران‌، م‍ع‍اون‍ی‍ن‌ و دان‍ش‌ آم‍وزان‌

بررسی نگرش دانش‌آموزان دبیرستانهای بزرگسالان شهرستان دزفول در مورد استفاده از خدمات مشاوره در سال ۸۱-۸۰

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن‌ م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ر در ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ض‍رورت‌ وج‍ود م‍ش‍اوره‌ dical recordas at medical sciences hospitals in Tehran، with respect to the necessity of consultant

بررسی و ارزیابی اجرای برنامه نظام جدید آموزش متوسطه از دیدگاه مدیران دبیرستانها در استان آذربایجان شرقی

ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د در ن‍ی‍م‍س‍ال‌ دوم‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۰ - ۸۱

بررسی و مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه در افراد افسرده اساسی و غیرافسرده شهر تبریز

بررسی و مقایسه میزان رضایت زناشویی دوره کارشناسی رشته مشاوره و رشته ریاضی

تاثیر آموزش سواد اطلاعاتی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

تعیین رابطه‌ی بین هوش معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی دانشجویان دختر و پسر رشته های علوم انسانی و علوم ریاضی دانشگاه پیام نور شهر اردل در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

رابطه بین رضایت زناشویی و رضایت شغلی در بین کارمندان بهزیستی کرج

راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌، م‍ش‍ک‍لات‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

رابطه‌ی بین رشته تحصیلی با مهارت‌های مدیریتی مدیران هنرستان‌های شهرستان‌های استان تهران

راهبردهای افزایش انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر دزفول از دیدگاه مدیران و دبیران در سال تحصیلی ۸۳ - ۱۳۸۲

رسیدگی بیک مورد اختلاف خانوادگی

کتابنامه تحلیلی پایان‌نامه‌های فوق لیسانس علوم تربیتی از سال ۱۳۴۸الی ۱۳۵۲

مجموعه آموزشی شامل دبستان و راهنمایی

مطالعه‌ای درباره سهم هریک از مولفه‌های هوش هیجانی در پیش‌بینی قدرت کارآفرینی، در دانش آموختگان بیکار رشته‌های علوم انسانی، فنی‌مهندسی و علوم پزشکی

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روان‌ درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌، ورزش‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ غ‍ذای‍ی‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ آن‍ه‍ا در ک‍اه‍ش‌ وزن‌ ک‍س‍ب‌ ع‍ادات‌ م‍ن‍اس‍ب‌ غ‍ذای‍ی‌، اف‍زای‍ش‌ خ‍ود پ‍ن‍داره‌ ان‍دام‍ی‌ و ک‍اه‍ش‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ زن‍ان‌

مقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر سال سوم دوره دبیرستان در رشته‌های علوم تجربی٬ ریاضی فیزیک٬ علوم انسانی شهرستان مشهد

مقایسه توسعه ابعاد نیروی انسانی در رشته علوم تربیتی در دانشگاه‌های آزاد اسلامی و دولتی شهر تهران

مقایسه دانش‌آموزان ممتاز و عادی از لحاظ خلاقیت، درون‌گرایی-برون‌گرایی و علایق شغلی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی استان قم در سال تحصیلی ۸۰-۷۹

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارآی‍ی‌ م‍ش‍اوران‌ از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

مقایسه کارایی و عملکرد مشاوران مدارس از دیدگاه دانش‌آموزان پیش دانشگاهی شهرستان آملبرچسب‌ها: انجام پایان نامه رشته مشاوره دانلود مقاله
[ شنبه بیست و چهارم فروردین 1392 ] [ 9:1 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

pdsabz@yahoo.com

-------------------------------------------------

آمار در ریاضیات مالی

ارائه استراتژی بازاریابی مناسب جهت ارتقاء جایگاه رقابتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در پروازهای مسافری بین‌المللی

ارزیابی اثرات آمیخته ارتقاء بر فروش محصولات شرکت لامپ پارس شهاب

ارزیابی اثرات نگرش مدیریت در بکارگیری آمیخته بازاریابی بر افزایش سهم بازار مجتمع تولیدی و صنعتی فولاد یزد

ارزیابی تأثیر بکارگیری آمیخته ارتقاء در توسعه فروش شرکت مهرام

ارزیابی تصویر ذهنی مشتریان سیستم بانکی از خدمات بانک پارسیان با یک رویکرد تطبیقی با بانکهای ملی و پاسارگاد

ارزیابی تصویر ذهنی مشتریان سیستم بانکی از خدمات بانک ملی در شهر تهران

ارزیابی رابطه بین ارزش مورد انتظار مشتری و عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در شرکت جهان‌افروز

ارزیابی شبکه توزیع محصولات صنایع شیر ایران و ارائه الگوی مناسب

ارزیابی شیوه‌های توسعه بازار محصولات رادیاتور آلومینیومی و مشعل شرکت اتمسفر در تهران

ارزیابی علل موفقیت بازاریابی محصول گلوتن چینی در صنعت نشاسته استان فارس

ارزیابی عملکرد مدیران اداره روابط عمومی بانک سپه در ارتقاء فرهنگ خدمات‌رسانی بانکی (طرح تکریم ارباب رجوع) در سطح کارکنان شعب تهران

انتخاب استراتژی بازاریابی مناسب برای شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری

انتخاب استراتژی مناسب جهت ورود به بازار شرینک لیبل و کسب سهم بازار

اولویت‌بندی عوامل موثر بر استراتژی‌های بازاریابی فناوری نانو با استفاده از رویکرد پیمایش محیطی

اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت فروشگاههای بزرگ

اولویت‌بندی و بررسی میزان تأثیر عوامل قابل‌کنترل مؤثر بازاریابی در جذب و حفظ مخاطبان ورزش هاکی در ایران

بازاریابی و فروش در صنایع کوچک غذایی استان تهران و راهکارهای آینده

بخش‌بندی گردشگران تندرستی بر اساس مدل AIO در شهر تهران

بررسی اثربخشی مدیریت گردشگری فرهنگی

بررسی اثر بسته بندی و نام و نشان گذاری محصول و سهم بازار بر روی قطعات صنعتی کشاورزی

بررسی اثر تحقیقات بازاریابی در صادرات خشکبار ایران (از دید صادرکنندگان خشکبار در شهر تهران)

بررسی اثر عناصر آمیزه‌ی بازاریابی بر ارزش ویژه‌ی برند فروشگاه‌های رفاه از دیدگاه مشتریان

بررسی اثر متغیر محصول در ایجاد مزیت رقابتی خمیر‌دندان

بررسی ارتباط میان رضایت شغلی کارکنان فروش با رضایت مشتریان در بازاریابی خدمات

بررسی استراتژیهای مناسب بازاریابی جهت توسعه صادرات سیمان و کلینکر کشور

 

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

pdsabz@yahoo.com

بررسی اولویت‌بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک ملت با تاکید بر آمیخته‌های بازاریابی‌خدمات

بررسی اولویت عوامل تعیین‌کننده رضایت مشتریان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

بررسی اهمیت هر یک از ابعاد بسته‌بندی به روش AHP در راستای افزایش فروش

بررسی بازار لوله پلی‌اتیلن و ارائه الگوی سرمایه‌گذاری در این بخش

بررسی بازاریابی دهان به دهان به عنوان یک استراتژی در صنایع کوچک (صنعت چاپ عکس) بر جذب و وفاداری مشتریان

بررسی بازاریابی و نحوه فروش بیمه مسئولیت

بررسی تأثیر آگهی‌های تجاری بر جذب سپرده‌گذاران حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک ملی ایران

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی (4P) برافزایش فروش آبگرمکن‌های تولیدی شرکت قاینارخزر در شهر تبریز

بررسی تأثیر آمیخته های ترفیع در ایجاد و ارتباط موثر با مشتریان فروشگاههای زنجیره ای رفاه شهرستان زنجان

بررسی تأثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی

بررسی تأثیرپذیری واکنش مشتری نسبت به ارزش ویژه نام و نشان تجاری

بررسی تأثیر پیوندهای رابطه‌ای بر قصد مشتریان نسبت به دریافت خدمات (در صنعت بانکداری استان مازندارن)

بررسی تأثیر روشهای انتخاب شرکتهای قابل مقایسه بر دقت روش ارزیابی بر مبنای P/E

بررسی تأثیر زنجیره‌ای ارزش مشتری بر عملکرد سازمانی

بررسی تأثیر عناصری از آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتریان سپرده‌های دیداری به منظور بهینه‌سازی سودآوری در بانک ملی ایران

بررسی تأثیر عنصر محصول آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکتهای خودروسازی(شرکت پارس خودرو)

بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر فروش محصولات شرکت شیشه ایمنی جامگین سردار

بررسی تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر مصرف پارچه‌های خارجی نسبت به پارچه‌های ایرانی از دید عمده‌فروشان

بررسی تأثیر عوامل فردی ( دموگرافی ) و اجتماعی بر میزان خرید کالاهای کم‌مصرف ( لامپ کم‌مصرف )

بررسی تأثیر عوامل محیطی و استراتژیهای مناسب در صادرات گاز ایران

بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی در مدیریت بازاریابی و فروش

بررسی تأثیر فناوری نوین بانکی در جلب رضایت‌مندی مشتریان در مقایسه با سایر عوامل در بانک مسکن (سرپرستی‌های شرق و غرب تهران)

ب‍ررس‍ی‌ ت‍أث‍یر م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ت‍دب‍ی‍ر در ف‍رای‍ن‍د ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ م‍دی‍ران‌ ب‍ن‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍خ‍اطب‌ آن‌

بررسی تأثیر نوع بسته بندی محصولات شوکوپارس بر تصمیم گیری خریداران


برچسب‌ها: انجام پایان نامه رشته مدیریت ارزیابی دانلود مقاله
[ جمعه بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 12:40 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل:  pdsabz@yahoo.com

----------------------------------------

جایگاه هنر در نظام آموزشی ایران

جلوه‌های هنر ایران در حسنلو

تأثیر فن‌آوری‌های نوین ارتباطی بر هنر (با تأکید بر هنر در دنیای مجازی)

چهره‌نگاری در هنر ایران باستان

تجلی ماه در هنر ایران با تأکید بر هنرهای تجسمی، هنرهای کاربردی و ادبیات

نسبت هنر و ارتقای روانی کودکان

سیر تحول تجرید در هنر عکاسی

بررسی مفهوم فرم در هنر قرن بیستم از دیدگاه کلمنت گرینبرگ با تکیه بر اندیشه های کلایوبل و راجر فرای

نقش سیمرغ در هنر ایران باستان با تکیه بر اساطیر کهن

مبانی فلسفی در هنر پست‌مدرن

تجلی هنر در مسکوکات دوران‌ باستان

معرفی، بررسی و تحلیل آراء رابین‌جرج کالینگ‌وود در باب هنر، با تکیه بر نظریه ایده آلیستی هنر

بررسی نقوش تزئینی هنر در گیلان

بررسی هنر فلزکاری اسلامی در ایران، مصر و اسپانیا

‏‫تأثیر هنر غربی بر نگاره‌های ایران در دوره قاجار (در هنر کاشی‌کاری و گچ‌بری)

تجلی عاشورا در هنر ایران (بررسی نمادهای عاشورایی)

بررسی و تجزیه تحلیل نقش بال در هنر ایران

بررسی هنر کاسی‌ها در دنیای باستان

مفهوم رنگ در زندگی، فرهنگ، هنر و باور ایرانیان در عهد باستان

هنرهای ساسانیان و تأثیر آن بر مشرق زمین و بیزانس

ریشه‌شناسی واژه‌های مبانی هنرهای تجسمی در زبان انگلیسی و مقایسه آن با زبان فارسی

بازتاب نمادهای آسمانی و صور فلکی در هنر ایران بزرگ ( فلات ایران، آسیای مرکزی و بین النهرین )

جانواران ترکیبی (بررسی تعاملات فرهنگی و هنری در جانوران ترکیبی فلات ایران و بین‌النهرین باستان)

نقش کعبه در نماد پردازی‌های آئینی و هنری

مأخذشناسی تأویلی پایان‌نامه‌های صنایع دستی دانشگاه‌های هنر ایران (با عنایت به طبقه‌بندی صور مختلف آن)

پژوهشی در جلوه‌های سینمایی تخت جمشید

ه‍ن‍ر زم‍ی‍ن‍ی‌/ ه‍ن‍ر ب‍دن‍ی‌

ت‍ج‍ل‍ی‌ ف‍طرت‌ ال‍ه‍ی‌ در ه‍ن‍ر (ن‍ق‍اش‍ی‌)

تصویرسازی به شیوه فتومونتاژ در هنر معاصر

زیبایی‌شناسی هنر و بررسی تفاوت دیدگاههای مختلف

بررسی گرافیک اروپا و تأثیر آن در گرافیک ایران

ان‍س‍ان‌، ف‍ض‍ا، ق‍رآن‌: طراح‍ی‌ ات‍اق‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ و راه‍رو طب‍ق‍ه‌ ش‍ش‍م‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌

سیر تحول نمایش و تئاتر در اراک

ماهیت فرمالیسم و ارتباط آن با اکسپرسیونیسم در هنرهای تجسمی ( نقاشی ) ( مطالعه سبک فرمالیسم از دهه بیست تا پنجاه میلادی )

کاربرد هنر انتزاعی در طراحی پتوی مسافرتی

ه‍ن‍ر و ت‍وری‍س‍م‌ در ای‍ران‌

بررسی و تکوین کانسپچوال آرت

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل:  pdsabz@yahoo.com

خصلت اثر هنری در آستانه قرن بیستم

بررسی جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی از آغاز تا ظهور پاپ آرت

مقایسه نقوش ظروف در دوره ساسانی و صفوی

ت‍اث‍ی‍رات‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ زن‍ان‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ه‍ن‍ر ب‍ر پ‍س‍ت‌ م‍درن‍ی‍س‍م‌

کاربرد هنرهای تجسمی در طراحی صحنه تئاتر

پژوهشی در نقش و رنگ سفالینه‌های سلجوقی

بررسی سیر تحول فیگوراتیو انسان در دوره‌ی مدرن از امپرسیونیسم تا اکپرسیونیسم فیگوراتیو

کاشیکاری دوران صفویه وتأثیر آن برهنر معاصر

زنان کرد از دیدگاه هنر در مرور زمان

روند شکل‌گیری و تحول نقوش ساسانی در هنرهای ملل غیرایرانی

تئاتر خطاب به آینده با نگاهی به آثار چخوف

تأثیر هنر بدوی بر هنر جدید

مقایسه نگارگری‌صفوی با گورکانی‌هند

 برچسب‌ها: دانلود پایان نامه رشته هنر, مقاله, پروپوزال
[ جمعه بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 12:36 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل  pdsabz@yahoo.com:

----------------------------------------

‏‫بررسی وضعیت امنیت غذایی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن در ‏سال ۱۳۹۰-۱۳۸۹

رژیم در بیماران دیابتی

تجزیه آبلیموی ترش

بررسی وضع تغذیه و بعضی عوامل مؤثر بر آن در کودکان ۳۵ - ۲۴ ماهه روستاهای شهرستان تاکستان

بررسی تأثیر تغذیه در سیر بهبودی و کاهش سوء تغذیه بیماران مبتلا به سیروز کبدی مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های نمازی و شهید فقیهی از ۱۵ شهریور تا ۱۵ آذر ۱۳۷۸

تعیین خصوصیات فیزیکی کاه‌برنج به عنوان یک منبع فیبر مؤثر فیزیکی در تغذیه نشخوارکنندگان

‏‫‏بررسی اثر مکمل یاری توام ویتامین ‌C،A و روی بر شاخصهای اکسیدانی آنتی‌اکسیدانی و التهابی سرم بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران مبتلا به سرطان در طی دوره شیمی درمانی در بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران سال ۸۶-۱۳۸۵

‏‫بررسی و مقایسه دو نوع مدیریت تغذیه‌ای (علمی و مرسوم) بره پرواری در منطقه تربت حیدریه

بررسی اثر مکمل روی در افزایش رشد کودکان ۱۲ - ۲۴ ماهه مبتلا به کوتاه قدی تغذیه‌ای شهرستان دلفان، استان لرستان

تأثیر پروتئین گیاهی و حیوانی بر وضعیت تغذیه و کارکرد کلیه بیماران همودیالیزی

بررسی ارزش تغذیه‌ای نمک کلسیمی اسیدهای چرب در جیره جوجه‌های گوشتی

بررسی میزان کم‌خونی فقرآهن و ارتباط آن با نحوه تغذیه در دانش‌آموزان دبیرستان شیراز - سال تحصیلی ۱۳۷۸ - ۱۳۷۷

مقایسه شیوع درماتیت آتوپیک در کودکان تغذیه شده با شیر مادر و شیر مصنوعی

مقایسه چند روش تغذیه ای مقابله با تنش گرمایی در جوجه های گوشتی

‏‫مقایسه دو نوع مدیریت تغذیه‌ای ( متوازن و مرسوم ) در واحدهای پرواربندی گوساله‌های نر نژاد هلشتاین استان گلستان

بررسی و مقایسه دو نوع مدیریت تغذیه علمی ( مخلوط، تفکیک شده ) بره‌های پرواری گروه‌های ژنتیکی مغافی، کردی و آمیخته آن در منطقه جوین سبزوار

بررسی وضعیت تغذیه در بیماران COPD (دچار انسداد ریوی مزمن) و ارتباط آن با عملکرد ریوی

غ‍رب‍ال‍گ‍ری‌ س‍وآ ت‍غ‍ذی‍ه‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ - ان‍رژی‌ ب‍راس‍اس‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ای‌ در ک‍ودک‍ان‌ زی‍ر ۵ س‍ال‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ و ق‍م‍ر اراک‌

بررسی توزیع فراوانی سوء تغذیه و ارتباط آن با برخی فاکتورهای خونی در بیماران همودیالیزی اراک در تیرماه ۱۳۸۲

تأثیر فیتاز بر عملکرد جوجه‌های گوشتی تغذیه‌ شده با جیره غذایی کم پروتئین و کم فسفر بر پایه جو

اثر تغذیه تکمیلی در زمان جفتگیری و آخر آبستنی بر خصوصیات تولیدمثلی میشهای سنجابی

ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ س‍وء ت‍غ‍ذی‍ه‌ پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‌ - ان‍رژی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۱- ۵ س‍ال‌ م‍ه‍دک‍ودک‍ه‍ای‌ ه‍م‍دان‌ در س‍ال‌ ۸۱

بررسی تأثیر آنزیم بتاماناناز (همی‌سل) برعملکرد، رطوبت و PH بستر جوجه‌های گوشتی تغذیه‌ شده با جیره‌های برپایه کنجاله‌های سویا و کلزا

اثر تغذیه‌ تکمیلی روی رشد، خصوصیات لاشه و الگوی توسعه و تکامل فولیکولهای تولید‌کننده الیاف در بزغاله‌های شیر‌خوار مرغز

بررسی اثرات سطوح مختلف گاودانه به دو روش خشک و خیسانده شده بر عملکرد بره‌های نرپرواری‌ نژاد لری

اثرات تغذیه آخر آبستنی و پس از تولد بر عملکرد رشد، خصوصیات فولیکولی پوست و تولید الیاف در بره‌های شیرخوار

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ راب‍طه‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ از ش‍ی‍رم‍ادر ب‍ااض‍اف‍ه‌ وزن‌ و چ‍اق‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۶ - ۱۱ س‍ال‌ در م‍دارس‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ره‍م‍دان‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۲ - ۸۲

الگوی مصرف مواد مغذی در فوتبالیست‌های مرد شهر شیراز

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ زودرس‌ ب‍ع‍د از اع‍م‍ال‌ آپ‍ان‍دک‍ت‍وم‍ی‌ ب‍ر طول‌ م‍دت‌ ب‍س‍ت‍ری‌ و ع‍وارض‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ آن‌

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ س‍وآ ت‍غ‍ذی‍ه‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۳ - ۶ س‍ال‍ه‌ م‍ه‍دک‍ودک‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر اه‍واز، ش‍ه‍ری‍ور ۸۱

ع‍وام‍ل‌ م‍ح‍رک‌ رش‍د در ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍اه‍ی‌ ق‍زل‌ آلا =Growth promotants

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ارزش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ آن‍ت‍روپ‍و م‍ت‍ری‍ک‌ ب‍ا م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌ س‍وآ ت‍غ‍ذی‍ه‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ت‍ح‍ت‌ ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز م‍زم‍ن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د ره‍ن‍م‍ون‌

اثر تغذیه تکمیلی بر رشد و برخی از خصوصیات تولید مثلی بره‌های نرو ماده نژاد سنجابی

ب‍ررس‍ی‌ آش‍ن‍ای‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ن‍ق‍ش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌

بررسی اثرات آغشته‌سازی میکروبی با ماده افزودنی لالسیل بر ارزش تغذیه‌ای سیلاژ ذرت در تغذیه نشخوارکنندگان

مکان‌یابی تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه‌آبریز مرگ

ب‍ررس‍ی‌ ن‍وع‌ و م‍ی‍زان‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ در آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۰ - ۸۱

ب‍ررس‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ک‍ارب‍رد م‍ازاد آش‍پ‍زخ‍ان‍ه‌ای‌ در ت‍غ‍ذی‍ه‌ م‍اه‍ی‍ان‌ آک‍واری‍وم‍ی‌ [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

اثرات متقابل اندازه ذرات خوراک و مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی در جیره حاوی کنجاله کانولا

بررسی توزیع فراوانی زمان تحمل حداقل تغذیه دهانی در نوزادان نارس و مدت زمان بستری آنان در بیمارستان رسول اکرم (ص) بین سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۷۸

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز آس‍پ‍ی‍راس‍ی‍ون‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ در دو روش‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ل‍ول‍ه‌ای‌ (ب‍ل‍وس‌ م‍ت‍ن‍اوب‌ و ق‍طرات‌ م‍ت‍ن‍اوب‌) در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍غ‍ز و اع‍ص‍اب‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ ه‍ای‌ آی‌ - س‍ی‌ - ی‍و ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۱

تعیین فراسنجه‌های مواد‌مغذی کنجاله‌کانولای فرآوری‌شده با تیمارهای شیمیایی در شکمبه نشخوارکنندگان

اثرات سطوح مختلف کنجاله‌ی کانولا با افزودن آنزیم تجاری کومبو بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

بررسی اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا برمصرف خوراک و قابلیت هضم، فعالیت جویدن، تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی

بررسی تاثیر افزودن بتائین بر روی نیاز مصرف کولین‌کلراید و DL متیونین در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی

مقایسه رشد چهارگونه قارچ پلورتوس و تأثیر گونه فلوراید بر ارزش غذایی کلش گندم و سرشاخه خرما

بررسی ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم، تولید گاز و عملکرد کاه در کلش گندم حاصل از تراکم‌های کشت، ارقام و توده‌های ژنتیکی مختلف گندم

تأثیر دوازده واریته مختلف برگ توت بر خصوصیات بیولوژیکی و عملکرد اقتصادی کرم‌ابریشم در شرایط آب و هوایی استان مازندران

‏‫تعیین ارزش غذائی پس‌مانده‌های میوه و سبزیجات میادین میوه و تره‌بار به روشهای in vivo ، ‏in Vitro و insitu در نشخوارکنندگانبرچسب‌ها: انجام پایان نامه رشته تعذیه دانلود مقاله
[ جمعه بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 12:33 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل: pdsabz@yahoo.com

----------------------------------------

ارائه‌ ساز و کاری بهینه جهت اصلاح مشخصه‌های ناهمواری سطحی داربست‌های نانولیفی و بررسی تاثیر آن بر رشد و تکثیر سلول‌ها

ارائه مدل جهت پیش‌بینی خصوصیات تخلخلی سازه‌های نانو الیافی

اصلاح سطح پارچه پنبه‌ای از طریق پیونددهی با نانوکپسول‌های بتاسایکلودکسترین

اصلاح سطحی نانوالیاف بر پایه اکریلیکی توسط نانو ساختارهای درخت‌سان

الکتروریسی کوپلیمر اکریلیک و بررسی تاثیر عوامل موثر بر اندازه‌ی تخلخل الیاف نانو حاصل

الکتروریسی مخلوط کوپلیمر(اکریلونیتریل - کربوکسیلیک) و سیکلودکسترین

الکتروریسی مشتقات کیتوسان و بررسی خواص ضدمیکروبی نانوالیاف حاصل

الکتروریسی مشتق محلول در آب کیتوسان با خواص ضد باکتری

ایجاد سپرهای محافظتی در برابر امواج الکترومگنتیک توسط منسوجات پوشش داده‌شده با نانوذرات کامپوزیتی

ایجاد سطوح نیلوفر آبی و گلبرگی مانند روی منسوج با نانو مواد

ایجاد نانوساختار در فرآیند تولید الیاف پلی‌یورتان حافظه‌دار با روش محلول ریسی در مقیاس آزمایشگاهی

ایجاد ویژگی خود پاک‌شوندگی اکریلیک با استفاده از فتوکاتالیست نانوتیتانیوم دی‌اکسید

بررسی امکان از بین‌بردن لکه‌های مختلف از روی کالاهای نساجی با بکارگیری نانودی‌اکسید تیتانیوم به صورت موضعی

بررسی امکان پایدارسازی نانوذرات دی اکسید تیتانیم و نقره و تاثیر آن بر خواص سطحی کالای پلی استر

بررسی امکان تولید الیاف میکرو ونانو به طریق ELECTROSPINNING

بررسی امکان تولید الیاف نانو از سدیم آلجینات به روش الکتروریسی

بررسی امکان تولید و مطالعه برخی خواص نخ‌های فیلامنتی ضدمیکروب پلی‌پروپیلن

بررسی امکان تهیه نانوالیاف سلولزی از ساقه برنج

بررسی امکان کاربرد نانو- میکرو پودر برخی از سنگ‌های معدنی جهت تولید مواد تغییر فازدهنده در یک محدوده حرارتی معین

بررسی انتقال الکتریکی وب نانو الیاف در فرآیند شارژ باتری یون لیتیم با استفاده از روش‌های ترکیبی هوش مصنوعی

بررسی پارامترهای تأثیرگذار بر تثبیت نانوالیاف PAN و مطالعه خواص مکانیکی آنها

بررسی تاثیر اختلاط نانو فیلرهای معدنی با پلی‌آمید ۶ بر خواص حفاظتی الیاف حاصل از آن در برابر پرتوهای UV

بررسی تاثیر نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و کربن مشکی بر خواص انعکاسی پارچه‌های پنبه/ نایلونی در طول موج‌های مرئی و مادون قرمز نزدیک

بررسی تجربی و نظری تأثیر مشخصه‌های ساختاری لایه‌های تشکیل‌شده از نانوالیاف پلی‌اکریلونیتریل برخواص انتقالی آن‌ها

بررسی تشکیل نانو کامپوزیت کیتوزان - TiO2 و مطالعه خواص ضد باکتریابی آن

بررسی تولید نانو پودر سریسین به روش الکترواسپری

بررسی جذب امواج الکترومغناطیسی در منسوجات پوشش داده شده با ذرات کربن بلک، نانو لوله کربن و پودر فلزی

بررسی چگونگی ایجاد همزمان ویژگی‌های خود‌تمیزشوندگی، ضد چروک و تاخیر شعله روی کالای پنبه‌ای با استفاده از نانو ذرات دی‌اکسید تیتانیوم و کراس لینک کننده

بررسی خصوصیات لایه نانو الیاف تهیه شده از فیبرویین ابریشم به روش الکتروریسی

بررسی خواص الکترواکتیو لایه نانو الیاف پلی‌وینیل الکل (حاوی نانو ذرات تیتانیوم دی‌اکسید )پوشش داده شده با پلی‌آنیلین و بررسی تغییر شکل ابعادی آن با استفاده از پردازش تصویر

بررسی خواص مکانیکی و مقاومت نوری الیاف پلی‌پروپیلن حاوی نانوذرات اکسید روی

بررسی خواص نوری نانو الیاف

بررسی رفتار رنگرزی الیاف پلی‌استر در حضور نانوسیلیس و نانورس

بررسی ساختار خواص ضدباکتری الیاف دوجزئی پلی‌پروپیلن/ پلی‌اتیلن حاوی نانوذرات نقره

بررسی سفیدگری کالای پنبه‌ای و پشمی بوسیله نانو دی‌اکسید‌تیتانیوم و حصول خواص ویژه

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل pdsabz@yahoo.com:

----------------------------------------

بررسی سینتیک جذب و تمایل مواد رنگزای دیسپرس به الیاف و فیلم‌های پلی‌پروپیلنی حاوی نانوذرات خاک‌ رس

بررسی شرایط پایدارسازی حرارتی نانوالیاف پلی‌اکریلونیتریل (PAN)

بررسی کارآیی فرایند فتوکاتالیستی دی‌اکسیدتیتانیوم و اشعه ماوراء بنفش(TiO2/UV-C) در حذف رنگ راکتیو قرمز ۱۹۸ از فاضلاب سنتتیک نساجی

بررسی کارآیی نانوفیلترهای هیبریدی نایلون و اکریلیک تولیدی به روش الکتروریسی برای جداسازی ذرات معلق از محلول‌های آبی

بررسی کارایی رآکتورهای لوله‌ای و ناپیوسته در حذف رنگ متیلن بلو از نمونه فاضلاب نساجی با استفاده از فرآیند فتوکاتالیستی TiO2-UV

بررسی کاهش سمیت و رنگ از پساب رنگی صنایع نساجی با استفاده از فرایند نانو فتوکاتالیستی

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ح‍وه‌ اس‍ت‍ق‍رار س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ISO 14001 [ای‍زو ۱۴۰۰۱] در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ن‍س‍اج‍ی‌ (پ‍وش‍ات‍ک‍س‌)

بررسی نقش آنزیم در تهیه دیسپرس نانولوله‌های کربن چند جداره و تاثیر آنها بر خواص کالای پشمی

بررسی وضعیت موجود تصفیه‌خانه شهرک یثرب قائم‌شهر و بهینه‌سازی واحد لجن فعال

بکارگیری ترکیبات نانو دی‌اکسید تیتانیوم و پلی‌سیلوکسان به منظور بهبود تمیز‌شوندگی و مقاومت در برابر میکروب کف‌پوش ماشینی با پرز پلی‌آمید۶

بهبود محافظت پلی‌استر در برابر فرابنفش (UV) با استفاده از فتوکاتالیست نانوتیتانیوم در اکسید

بهینه‌سازی سیستم تصفیه آب صنعتی کارخانجات ریسندگی و بافندگی کاشان

پایدارسازی مواد با قابلیت تغییر فاز توسط ساختار نانولیفی

پایدارسازی نانو TiO2 به وسیله کربوکسیلیک اسیدها روی پارچه حلقوی پنبه/ پلی‌استر، به منظور خودتمیز شوندگی و تکمیل چندمنظوره

پشم در ایران


برچسب‌ها: مشاوره رایگان چاپ مقاله مشاوره پایان نامه مهندسی
[ جمعه بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 12:27 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل:  pdsabz@yahoo.com

----------------------------------------

آبکاری نیکل و نانوپودر سرامیکی به روش‌های DC و Pulse

اثر افزودن عنصر مس بر خواص ریزساختاری و مغناطیسی آلیاژ نانوساختار Fe50Co50 تولیدشده به روش آلیاژسازی مکانیکی

ایجاد پوشش اکسید‌نانوکریستالی به روش اکسیداسیون الکترولیت‌پلاسمای (PEO) روی تیتانیم

ایجاد پوشش نانونیتریدتیتانیم روی فولاد ابزارگرم‌کار به‌روش نیتروزن‌دهی پلاسمایی با استفاده از توری فعال

ایجاد پوشش‌های اکسیدی نانوکریستالی به روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی روی آلیاژ AZ91 و بررسی خواص آن

ایجاد لایه‌ی سطحی نانو کامپوزیت Al/Al2O3 با استفاده از فرآیند اصطکاکی اغتشاشی

ایجاد و مطالعه پوشش‌های نانو کامپوزیتی نیکل - آلومینا به روش آبکاری الکتریکی بر روی آلومینیم

بازیابی مولیبدن توسط نانو ذرات مغناطیسی پوشش داده شده با D2EHPA از محلول‌های اسید نیتریکی

بررسی آلیاژ نانوساختار مس- زیر‌کنیم تهیه‌شده در فرآیند آلیاژسازی مکانیکی

بررسی اثر افزودن Ga، Al بر خواص الکتریکی - نوری لایه نازک اکسیدروی نانو ساختار تهیه شده به روش سل - ژل

بررسی اثر پارامترهای مختلف در تولید پودر کاربیدبور به روش سل ژل

بررسی اثر پرتوهای یون‌ساز بر رفتار خوردگی نانوکامپوزیت پلی‌استر- نانورس

بررسی اثر سیلیسیم بر خواص ریزساختاری و مغناطیسی آلیاژهای نانو ساختار نیکل- آهن تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

بررسی اثر کاتالیزورها بر واکنش‌های حالت جامد تشکیل نانوذرات‌هگزافریت باریم در سیستم استات‌باریم- اکسید آهن

بررسی اثر نسبت کلسیم و فسفر و میزان کریستالینیته نانو گرانول‌های کلسیم فسفاتی در سیستم رهایش دارو

بررسی ایجاد پوشش‌های نانوساختار کبالتی بر فولاد زنگ‌نزن به روش الکترولیز پالسی

بررسی پارامترهای مؤثر بر ابعاد در سنتز تیتانیوم دی‌براید

بررسی پارامترهای موثر بر سنتز مکانوشیمیایی مولیبدن نانوساختار

بررسی پارامترهای موثر بر سنتز نانو ذرات مغناطیسی هگزافریت به روش سل ژل و مطالعه امکان تهیه فیلم‌های نازک به این روش

بررسی پوششهای نانو‌ کریستالی با استفاده فرایند ازنیتروکربوراسیون پلاسمای الکترولیتی

بررسی تأثیر پارامترهای شکل‌دهی بر خواص مغناطیسی و رفتار خوردگی سخت مغناطیس‌های نانوساختار بر پایه ترکیب Nd-Fe-B

بررسی تاثیر بررسی روش فرآوری ذرات نانومتری سرامیک‌های مغناطیسی به روش هم‌رسوبی / آسیا کردن مکانیکی

بررسی تاثیر روش‌های مختلف فعال‌سازی سطح روی ریزساختار و خواص مکانیکی نانو کامپوزیت‌های Al-Al2O3

بررسی تاثیر عناصر بهساز (زیرکنیم و تیتانیم - بور) و میش متال‌ها در خواص کششی و ریزساختار آلیاژهای فوق مستحکم آلومینیم (Al-12Zn-3Mg-2.5Cu)

بررسی تاثیر عناصر بهساز بر ریز‌ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ ۳۵۶ آلومینیوم با بهره‌گیری از رهیافت اندیس کیفیت

بررسی تاثیر کار مکانیکی بر روی احیای حرارتی سیستم TiO2/Al

بررسی تئوری و عملی رفتار تغییر شکل کامپوزیتهای لایه‌ای حین فرآیند ECAE

بررسی خصوصیات زیست‌سازگاری نانوپودر فلوئوروهیدروکسی‌آپاتیت تهیه‌شده به روش هیدروترمال

بررسی خواص سایشی لایه سطحی نانو کامپوزیتی حاوی ذرات SiC بر فولاد نرم توسط روش اصطکاکی هم‌زننده

بررسی رفتار تریبولوژیکی ساختار نانو ایجاد شده توسط تغییر شکل شدید بر سطح آلومینیوم

 

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل:  pdsabz@yahoo.com

----------------------------------------

بررسی رفتار خزشی پلی‌اتیلن با چگالی متوسط و نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن تقویت شده با نانو ذرات کربنات کلسیم

بررسی روش فرآوری ذرات نانو متری هگزافریت باریم به روش مکانو- احتراقی

بررسی روند تغییرات ترکیبی و ریزساختاری در فرآیند آلیاژسازی مکانیکی سیستم گلوله نیکل - پودر مس

بررسی ریزساختار و ارتباط آن با خواص‌مکانیکی نانوکامپوزیت دندانی پلیمری تقویت‌شده با ذرات‌سیلیکاتی

بررسی ریزساختار و خواص زیست فعالی لایه‌های متخلخل نانوساختار هیدروکسی آپاتیت - اکسید تیتانیم ایجاد شده بر روی تیتانیم به روش اکسیداسیون پلاسمای الکترولیتی

بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی آلومینیوم خالص تجاری دانه ریزشده توسط فرآیند اتصال نورد انباشتی (ARB)

بررسی ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای نانو کریستالین پایه تنگستن تهیه شده به روش متالورژی پودر

بررسی ساختاری و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت AA 2024-MoSi2

بررسی ساخت نوک‌های تیز فلزی در مقیاس نانومتر با استفاده از اکسید آندی‌آلومینیوم

بررسی سنتز لایه نازک نانوساختار اکسید ایندایم قلع (ITO) به روش سل - ژل و تاثیر عناصر دوپ مولیبدن و نیوبیم بر روی خواص اپتوالکتریکی آن

بررسی عوامل مؤثر بر آبکاری الکتریکی پوشش کامپوزیتی نانوساختار نیکل- کاربیدسیلیسیم

بررسی مکانیزم تغییر شکل و شکست فیلم نانوکامپوزیت پایه پلی‌اتیلن تقویت‌شده با نانوذرات کربنات‌کلسیم در آزمون فروروی

بررسی مکانیزم شکست نانو کامپوزیت پلی اتلین - کربنات کلسیم با روش کار ضروری شکست (EWF)

بررسی مکانیزم شکل‌گیری ساختار نانو و خواص مغناطیسی آلیاژ نانو کریستالین Fe45Co45Ni10 تولیدشده به روش آلیاژسازی مکانیکی

بکارگیری کاتالیست نانو Pt جهت بهبود فرایند احیای اکسیژن

بهبود خواص مکانیکی فولاد مارتنزیتی پیرسخت‌ شونده از طریق ریزدانه کردن ساختار

بهینه‌‌سازی ساخت پودر هگزافریت استرانسیم به روش سل - ژل احتراقی

بهینه‌سازی فرایند تهیه هگزافریت باریم نانوکریستالین و نانوکامپوزیت آن به روش مکانو - شیمیایی

تاثیر پارامترهای آسیاکاری بر خصوصیات پودر نانو کامپوزیت تنگستن-مس، ساخته شده به روش آسیاکاری مکانیکی

تاثیر دما و مواد اولیه مختلف بر سنتز نانو‌اسپینل MgAl2O4 به روش نمک مذاببرچسب‌ها: انجام پایان نامه رشته مواد و متالوژی دانلود مقاله
[ جمعه بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 12:25 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل  pdsabz@yahoo.com:

----------------------------------------

آف‍ات‌، ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا و ع‍ل‍ف‍ه‍ای‌ ه‍رز پ‍ن‍ب‍ه‌ در س‍طح‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ورام‍ی‍ن‌

اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد دانه و اجزا عملکرد سه رقم کلزا در شرایط دیم شهرستان مسجد سلیمان

اثر آرایش کاشت و تراکم بر رشد، نمو و عملکرد دانه گلرنگ تحت آبیاری در منطقه جنوب ایلام

اثرات تراکم بوته و کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه در سیستان

اثرات تراکم بوته و کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی مرزه در سیستان (Satureja hortensis L)

اثرات تراکم کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد، برخی از شاخصهای رشد ارقام کلزای پاییزه

اثرات ریزوبیوم٬ مایکوریزا و هیومیک اسید بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک نخود در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه کرمانشاه

اثرات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ارقام آللوپاتیک برنج (Oryza sativa L) بر علف هرز سوروف (Echinochloa crusgalli)

اثرات مصرف نیتروژن بر کاهش خسارت ماندابی در گندم پاییزه

اثر پرایمینگ بر ویژگی‌های مورفولوژیک و فیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش شوری

اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام امید‌بخش کلزا در شرایط خوزستان (اهواز)

اثر تداخل علف‌های هرز بر روی رشد و عملکرد دانه نخود دیم در ایلام

اثر تنش خشکی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی پونه سا (Nepeta racemosa lam)

اثرتنش خشکی بر عملکرد وشاخص‌های فیزیولوژیکی ارقام کنجد در منطقه دزفول

اثر تنش خشکی و باکتری‌های افزاینده رشد گیاه بر ویژگی‌های اکوفیزیولوژیکی ریحان

اثر ریز نمونه و تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر کشت درون شیشه‌ای فندق

اثر سطوح مختلف نتیروژن و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ذرت شیرین

اثر کاربرد آهن و گوگرد بر رشد، عملکرد و کیفیت بادام‌زمینی (.Arachis hypogaea L)

اثر کاربرد ماشین‌آلات برداشت بر تراکم خاک و عملیات خاکورزی برحسب تراکم در نیشکر

اثر کم آبیاری بر ویژگی‌های کمی و کیفی سه رقم ماش

اثر کودهای مختلف دامی و سطوح متفاوت کود نیتروژنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شمال خوزستان

اثر گیاهان پوشش در کاهش علفهای هرزباغهای مرکبات و میزان بازگشت ازت به خاک از بقایای آنها

اثر محلول پاشی ریز مغذی‌ها و دور آبیاری بر سیاه‌دانه

اثر محلول‌پاشی سولفات روی بر خصوصیات کمی و کیفی چهار رقم کلزا در شرایط آب و هوایی سرابله

اثر مقادیر مختلف کود آهن و گوگرد بر خصوصیات کمی و کیفی کنجد در شرایط تنش خشکی

ارزیابی اراضی حوضه آبخیز قوچان برای تولید گندم دیم با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و شاخص‌های آگروکلیماتیک

ارزیابی پایداری ژنوتیپ‌های نخود (cicer arietinum L) با روش‌های پارامتری و ناپارامتری

ارزیابی تحمل خشکی در ژنوتیپ‌های پیشرفته گندم نان

ارزیابی تراکم ماشک کل خوشه‌ای (Vicia villosa L) در تک کشتی و کشت مخلوط با جو (Hordeum vulgare L) بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در شرایط دیم

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام بهاره و پائیزه کلزا (.Brassica napus L) با نشانگر مولکولی نیمه تصادفی ISJ

ارزیابی تنوع ژنتیکی برنج‌های ایرانی با استفاده از دو روش مولکولی RAPD و ALP

ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیکی توده‌های گوجه فرنگی آذربایجان غربی

ارزیابی تنوع ژنتیکی و مقاومت به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum) با استفاده از خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و مولکولی

ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود (Cicer arietinum L) از نظر تحمل تنش خشکی

ارزیابی شاخص‌های فیزیولوژیکی و متابولیکی مقاومت به خشکی در نخود ( Cicer arietinum)

ارزیابی صفات کمی و کیفی گندم دوروم و مدل‌سازی عملکرد براساس خصوصیات وابسته در شرایط دیم و آبی

ارزیابی صفات مولکولی مقاومت به خشکی در ژنوتیپ‌های گندم

ارزیابی فعالیت سلولازی در چند جدایه قارچ خاکزی

ارزیابی گلخانه‌ای، هیدروپونیک و مولکولی ارقام و لاین‌های امیدبخش برنج ایرانی در مراحل مختلف رشد تحت تنش کلرید سدیم

ارزیابی لاین‌های پیشرفته گندم دوروم (Triticum turgidum L) از لحاظ خصوصیات آکروفیزیولوژیکی و شاخص‌های پایداری عملکرد

ارزیابی مدل کامپیوتری CERES -Maize برای شبیه‌سازی مراحل فنولوژی و عملکرد ذرت دانه‌ای هیبریدS.C.701

ارزیابی میزان بیان ژن GSK در لاین‌های منتخب تریتی پایرم با استفاده از Real Time PCR

انتقال ژن کیتیناز باکتریایی ChiS به آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana) و ارزیابی مقاومت ایجاد شده در برابر پاتوژن‌های قارچی

ایجاد گیاهان تراریخت مضاعف توتون مقاوم به شوری

برآورد پارامترهای ژنتیکی و تاثیر عوامل مدیریت روی صفات رشد بره های گوسفندان نژاد لری

بررس روند رشد و مقایسه کمی و کیفی شانزده رقم کلزا در منطقه شمال خوزستان

بررسی آثار تنش خشکی، کودهای کمپوست و ورمی کمپوست بر ویژگی‌های کمی و کیفی گاوزبان (Borage)

بررسی اثرات آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن بر صفات مورفوفیزیولوژیک گندم دیم

بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر جوانه‌زنی، استقرار و عملکرد گیاهچه‌های سه رقم ماش

بررسی اثرات اکوفیزیولوژیک رقابت یولاف وحشی بر گندم در شرایط محیطی خوزستان


برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, رشته اصلاح نباتات مشاوره پایان نامه
[ جمعه بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 12:20 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل  pdsabz@yahoo.com:

----------------------------------------

ارتباط بین مولفه‌های یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی عملکرد تسهیلات اعطایی بانکی به بخش‌های ساختمان و مسکن و کشاورزی طی سال‌های ۷۷ - ۱۳۶۷ در استان کرمانشاه

ارزیابی عملکرد مدارس غیرانتفاعی متوسطه دختران شهر تهران از نظر معلمان ودانش‌آموزان

ب‍ررس‍ی‌ آگ‍اه‍ی‌ و ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍واد م‍خ‍در اف‍ی‍ون‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ س‍ال‌ = ۱۳۷۹

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی روسای شعب بانک ملت شهر تهران

بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت خدمات و انتظارات مشتریان بر اساس مدل سروکوال

بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصی و تحصیلی مدیران با ایجاد تغییر و نوآوری در مدارس شهرستان ابهر و خرم‌دره ( سال تحصیلی ۸۰ - ۷۹ )

بررسی راه‌های افزایش همکاری بین کتابخانه‌های آموزشگاهی و عمومی شهر اصفهان

بررسی سبک تفکر مدیران و تاثیر آن بر کارآیی آنان در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ک‍ات‍اراک‍ت‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ درم‍ان‍گ‍اه‌ رازی‌ ت‍ی‍رم‍اه‌ ۱۳۷۲ - ۱۳۷۸

بررسی عملکرد مدیران هنرستانهای فنی حرفه‌ای پسرانه شهر تهران از دیدگاه هنرآموزان

بررسی عوامل موثر بر استقرار سیستم تدارکات الکترونیک در شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی ایران خودرو

ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ اج‍رای‍ی‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍ی‍م‍ه‌ (ب‍ی‍م‍ه‌ ام‍وال‌) س‍ن‍وات‌ ۷۵، ۷۶، ۷۷

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ی‍راز از ک‍ارب‍رد م‍دارک‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ارائ‍ه‌ ال‍گ‍وی‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ال‌ ۱۳۷۹

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اج‍رای‍ی‌ روش‌ ح‍ش‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ در دروس‌ پ‍ای‍ه‌، ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ و ن‍ظری‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍ام‍ای‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۰ - ۸۱

بررسی نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری مدیران

ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ م‍دی‍ران‌ در م‍ورد م‍ی‍زان‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وخ‍ت‍گ‍ان‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍ت‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍وای‍ی‌ در دوره‌ س‍ت‍ادی‌ و اج‍رائ‍ی‌

بررسی وضعیت موجود اجرای سیستم برنامه‌ریزی و کنترل فرآیند آموزشی در سازمان آموزش و پرورش استان چهار محال و بختیاری

بررسی ویژگیهای مدیران موفق مدارس متوسطه استان زنجان در سال تحصیلی ۷۷/۷۶

ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ م‍وج‍ود م‍دی‍ران‌ م‍دارس‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ در اح‍راز پ‍س‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ از ن‍ظر دب‍ی‍ران‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ اج‍رائ‍ی‌

سنجش پیاده‌سازی استراتژی بر اساس مدل رقابتی پورتر با رویکرد هزینه نهایی پایین در بیمارستان آتیه همدان

س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ گ‍م‍رک‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (رش‍ت‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ری‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌)

طرح‌ م‍رک‍ز اص‍ف‍ه‍ان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

کتابشناسی موضوعی مدیریت آموزشی وزمینه‌های وابسته

مطالعه تطبیقی ساختارهای اجرایی در توسعه صنعت توریسم مالزی و ایران

مقایسه تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد دانشجویان رشته برق و مدیریت دولتی ورودی ۸۸ دانشگاه شهید بهشتی

مقایسه کارآمدی مدیران فارغ‌التحصیل رشته مدیریت با مدیران فارغ‌التحصیل سایر رشته‌ها در مدارس ابتدایی

م‍ه‍ری‍ه‌: خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ و دی‍دگ‍اه‌ه‍ا [پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌]

‏‫مقایسه بکارگیری مهارت‌های ( رهبری٬ انسانی٬ آموزشی٬ اداری و مالی ) مدیران فارغ‌التحصیل از رشته مدیریت آموزشی با مدیران فارغ‌التحصیل از سایر رشته‌ها در دبیرستان‌های مناطق ۱۹ گانه آموزش پرورش شهر تهران از نظر دبیران در سال تحصیلی ۸۵ - ۸۴


برچسب‌ها: دانلود پایان نامه مدیریت اجرایی, مقاله, پروپوزال
[ جمعه بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 12:16 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما

09123600694

تهران، میدان انقلاب، ساختمان اسفند، واحد 8

تلفن: 02166944215

ایمیل  pdsabz@yahoo.com:

----------------------------------------

«بررسی روند تغییرات عوامل موثر بر نرخ خودکشی زنان در ایران در طی پنج دهه گذشته»

آزمون فرض چندگانه و کاربردهای آن

آش‍ی‍ان‍ه‌ ف‍رش‍ت‍گ‍ان‌

احکام فسخ نکاح و آثار در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران

ارزیابی شبکه‌های بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی و مقایسه با شاخص‌های کشوری در سال ۱۳۷۹

ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ف‍ای‍ت‌ اس‍م‍ی‍ر س‍ری‍ک‍رواژی‍ن‍ال‌ م‍وج‍ود در م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌

ارزیابی نگرش اساتید و دستیاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران در رابطه با گفتن تشخیص به بیمار غیر قابل درمان در نیمه اول سال ۱۳۸۳

ارزیابی و بررسی اثرات برنامه خانواده سیمای جمهوری اسلامی ایران بر روی زنان شاغل و خانه‌دار هشپتر گیلان

الکترود کربن سرامیک اصلاح‌شده با نانوذرات آبی پروس و کاربردهای الکتروکاتالیزی آن

ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ اس‍ی‍ده‍ای‌ چ‍رب‌ ۵ گ‍ون‍ه‌ از ج‍ل‍ب‍ک‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍ره‍ای‌ پ‍رورش‌ م‍اه‍ی‍ان‌ گ‍رم‍اب‍ی‌

بررس فراوانی موارد کم‌خونی در زنان باردار مراجعه‌کننده به بیمارستان شهیداکبرآبادی در سال ۱۳۷۹

بررسی آگاهی زنان متأهل در سنین باروری مراجعه‌کننده به درمانگاههای زنان بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران از روشهای پیشگیری از بارداری فوریتی در پائیز سال ۱۳۸۳

بررسی آگاهی و نگرش در مورد بیماریهای مقاربتی و ایدز و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اندیمشک - ۱۳۸۵

ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‌ اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ق‍ی‍م‌ آس‍ای‍ش‍گ‍اه‌ درم‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ق‍ی‍م‌ م‍ن‍زل‌ (۱۳۸۰)

ب‍ررس‍ی‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ ش‍ب‌ ادراری‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌ ۷ - ۱۱ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر س‍م‍ن‍ان‌ س‍ال‌ ۱۳۸۰

بررسی اثرات اشتغال زنان بر واگرایی و همگرایی خانواده در شهر کرمانشاه در سال ۸۸

بررسی اجمالی تأثیر جایگاه زن در تصویرسازی اساطیر آذربایجان

بررسی احکام رضاع در فقه اسلامی

بررسی اختلالات رفتاری در پسران سال اول دبیرستان در خانواده‌های پراولاد و مقایسه آن با خانواده‌های کم‌اولاد

بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده با ویژگی‌های شخصیتی و خودکارآمدی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شیراز

بررسی ارتباط تحصیلات و شغل والدین ومیزان dmft و DMFT درکودکان ۱۲-۸ سال مراجعه‌کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی تبریز در سال ۸۳- ۱۳۸۲

بررسی ارتباط زایمان زودرس و وزن کم زمان تولد با رویدادهای استرس زای زندگی در مراجعین به زایشگاههای دولتی شهر قم، ۱۳۸۴

ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ش‍ی‍ر م‍ص‍رف‍ی‌ و پ‍وس‍ی‍دگ‍ی‌ دن‍دان‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۲ ت‍ا ۴ س‍ال‍ه‌ م‍ه‍دک‍ودک‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر ب‍اب‍ل‌ زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸

بررسی ارتباط و تأثیر میان باورهای غیرمنطقی و سطح اقتصاد خانواده بر رضایت زناشویی دبیران شهر تهران

بررسی امکانات و محدودیت‌های انجام امور مدیریت برای زنان در جامعه ایران و هند

ب‍ررس‍ی‌ ب‍اوره‍ا و دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ درب‍اره‌ ارزش‌ و ض‍د ارزش‌

بررسی بروز زمانی مکانی بروسلوز در استان کرمانشاه از سال ۱۳۸۰ به مدت ۵ سال و ارتباط آن با مشخصه‌های دامی، عوامل دموگرافیک و اکولوژیک

بررسی بیوسیستماتیکی فون جوندگان منطقه شکار ممنوع گودغول سیرجان - کرمان

بررسی پارامترهای ادراری کودکان سنین مدرسه در دو طبقه متفاوت اجتماعی اقتصادی به روش Dipstick

ب‍ررس‍ی‌ پ‍اره‌ای‌ از ع‍ل‍ل‌ م‍ردودی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ س‍ال‌ س‍وم‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ پ‍س‍ران‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍اک‍س‍ت‍ان‌

بررسی پوشش بیمه‌ای بازیکنان فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران و مقایسه آن با لیگ حرفه‌ای ژاپن

بررسی تأثیر اشتغال زنان بر میزان مشارکت (تقسیم کار) زوجین در روابط خانوادگی، زنان شهرستان کرمان در سال ۱۳۸۶

بررسی تأثیر خاستگاه اقتصادی و اجتماعی والدین درکجروی نوجوانان ذکور کانون اصلاح و تربیت تهران سال ۱۳۷۹

بررسی تاثیر آموزش از دو طریق سخنرانی و داستان‌گویی بر آگاهی و نگرش دانش‌آموزان پسر پایه سوم ابتدایی ناحیه ۲ شهرکرد در رابطه با پیشگیری از حوادث و سوانح در سال ۸۳-۱۳۸۲

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ از طری‍ق‌ م‍دل‌ ب‍زن‍ف‌ ب‍رآگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌، ع‍م‍ل‍ک‍رد دان‍ش‌ آم‍وزان‌ س‍ال‌ اول‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ان‍ه‌ درب‍ائ‍ه‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ده‍ان‌ و دن‍دان‌

بررسی تاثیر اشتغال زنان بر توزیع قدرت در خانواده (مطالعه موردی منطقه بومهن)

بررسی تاثیر اعتبارات خرد- وام- بر توانمندسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهر تهران

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر زم‍ان‌ ش‍روع‌ ت‍غ‍ذی‍ه‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ آن‍ت‍روپ‍وم‍ت‍ری‍ک‌ ش‍ی‍رخ‍واران‌ م‍راج‍ع‍ه‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌ ۱۳۷۸

بررسی تاثیر عوامل اجتماعی بر جایگاه مدیریتی زنان در خانواده

بررسی تاثیر کلاسهای آموزش مشاوره پیش از ازدواج بر میزان آگاهی مراجعین از روشهای تنظیم خانواده در مرکز بهداشتی و درمانی رشت اسفند ۱۳۸۵

بررسی تاثیر همگرایی خانواده و آموزش و پرورش در خصوص وضعیت حجاب دختران منطقه دماوند در سال ۱۳۸۸

بررسی تاریخی- تحقیقی- تطبیقی حقوق راهزنی و سرقت مسلحانه

بررسی‌تحلیلی‌فراوانی‌خلاقیت‌در‌دانش‌آموزان‌دبیرستان‌دخترانه‌فرزانگان، سال‌اول‌نظام‌جدید‌شهرستان‌تهران

بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در بین طبقات اجتماعی (شهرستان گرمسار)

بررسی تطبیقی تحولات اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها انگلیس- امریکا - ایران

بررسی تطبیقی تدلیس در نکاح در مذاهب اسلامی

بررسی تطبیقی تعامل مردم و حاکم از دیدگاه امام‌محمد‌غزالی و امام‌خمینی

بررسی تطبیقی تمکین و نشوز در فقه و حقوق موضوعه


برچسب‌ها: انجام پایان نامه رشته آمار دانلود مقاله
[ جمعه بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 12:9 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
گروه تحقیقاتی پلاسما

ناسازگاری مؤلفه‌های اندیشه و نظام سیاسی سنتی و جدید در افغانستان معاصر

فرهنگ سیاسی تشیع و سازو کار جامعه پذیری سیاسی آن

نقش تحولات سیاسی ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ در تغییر نظام سیاسی ایران

جمهوریت در اندیشه سیاسی امام خمینی

جایگاه دولت در اندیشه سیاسی صاحب‌نظران عصر مشروطه

دولت و توسعه سیاسی

02166944215

09123600694

تهران ، میدان انقلاب ، ساختمان اسفند، واحد 8

pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com

-------------------------------

آسیب‌شناسی سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (ره)

بررسی رابطه اخلاق رسانه‌‌ای و حکمرانی خوب از دیدگاه دانشجویان رشته‌های تحصیلی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاههای تهران

نقد جامعه شناسی سیاسی مارکسیسم تا تأکید بر دولت و طبقه

روش مفسرین ایرانی در تفسیر سیاسی ( ۱۳۸۵-۱۳۷۰ )

‏‫پژوهشی انتقادی در باب وضعیت اندیشه سیاسی معاصر ایران (در دو دهه اخیر)

اسلام لیبرال در ایران معاصر ( پیدایی و تحولات سنت فکری - سیاسی اسلام لیبرال از مشروطه تا انقلاب اسلامی)

روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان ( ۲۰۰۳ - ۱۹۹۱ )

تحلیل گفتمانی منازعات سیاسی در ایران

‏‫بررسی فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در تداوم نظام سیاسی استبدادی دوران پهلوی دوم ( ‏۱۳۴۲-۱۳۵۶ )

تحولات سیاسی و چالشهای عمده پیش روی گروههای معارض شیعه عراق در دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران (۱۹۹۹- ۱۹۷۹)

احزاب سیاسی استرالیا

تعامل و تقابل جناحهای سیاسی ایران

فرهنگ سیاسی و ناکامی پروژه توسعه سیاسی در ایران ۸۴-۱۳۷۶

عقلانیت و توسعه سیاسی

اثر مشارکت سیاسی در وقوع انقلاب اسلامی ایران

تاثیر آموزش و پرورش در رشد سیاسی

گرایش‌های سیاسی و دیپلماسی در مصر

مطالعه مقایسه‌ای علل تغییر در رفتار سیاسی ایران پس از انقلاب (دلایل چرخش رفتاری در انتخابات خرداد ۷۶)

اسلام سیاسی در ایران ( زمینه ها، استقرار و چالش ها )

نقش رضاشاه در جابجایی نخبگان سیاسی

عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر رشد مطبوعات سیاسی در دهه ۳۰-۱۳۲۰

نیروی سوم در ایران و اندیشه سیاسی خلیل ملکی

مولفه‌های کارآمدی نظام سیاسی

زبان و سیاست روزمره در جمهوری اسلامی تحلیل زبانی منازعات سیاسی دهه ۸۰

مبانی مصلحت عمومی در اندیشه سیاسی امام خمینی

بررسی تأثیر فرآیند خصوصی‌سازی در شکل‌گیری گفتمان توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بین سال‌های ۱۳۸۰-۱۳۷۶

م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ف‍روردی‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۵- ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ ۱۳۵۷

موانع فرهنگی توسعه سیاسی در ایران امروز

بررسی جایگاه شیعیان در ساختار سیاسی عراق و پیش‌بینی جایگاه آنان در آینده سیاسی این کشور

 

02166944215

09123600694

تهران ، میدان انقلاب ، ساختمان اسفند، واحد 8

pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com

-------------------------------

متغیرهای اجتماعی نظم سیاسی مدرن ( برای مقایسه سه رویکرد، کارکردگرایی، ستیز و آشوب )

‏‫خصوصیات مردم سالاری دینی در نظرات اندیشمندان سیاسی معاصر ایران (از دهه دوم انقلاب اسلامی)

‏‫سیاست بین‌الملل و عدم نهادینه شدن مشارکت سیاسی در دوره مشروطه ( ۱۹۲۵ - ۱۹۰۹ )

بی تفاوتی سیاسی طبقه کارگر و تأثیر آن بر روند مشارکت آنان در زندگی سیاسی، پس از انقلاب اسلامی در ایران

تأثیر افکار سیاسی- اقتصادی بلشویسم بر جامعه روستایی آبکنار بندر انزلی ۱۳۳۲-۱۳۲۲

اسلام و دموکراسی مشورتی

نقش مرجعیت شیعه عراق در تحولات سیاسی آن کشور از سال ۱۹۶۸ تا ۲۰۰۶

نشانگان عرفی‌سازی در گفتمان‌های سیاسی متعارض ایرانی

دوم خرداد و بسترسازی احزاب در روند توسعه سیاسی

تأثیر سیاستهای نوسازی بر سیاست خارجی ایران در قرن نوزدهم

روابط سیاسی ایران و عثمانی در زمان نادرشاه‌افشار

جایگاه توسعه سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی با تأکید بر اندیشه های سیاسی امام خمینی

ن‍ق‍د روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍وزی‍ت‍وی‍س‍ت‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ا اب‍ت‍ن‍اآ ب‍رآم‍وزه‌ه‍ای‌ وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌

‏‫جایگاه مشارکت سیاسی زن در نظام سیاسی اسلام با تأکید بر عملکرد سیاسی حضرت زینب(س) پس از عاشورا

موانع توسعه سیاسی در دوران محمد‌رضا شاه پهلوی

 


برچسب‌ها: دانلود پایان نامه, چاپ مقاله مشاوره رایگان رشته علوم سیاسی
[ جمعه بیست و سوم فروردین 1392 ] [ 8:33 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

گروه تحقیقاتی پلاسما
02166944215
09123600694

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
www.pdsabz.com
-------------------------------

Acculturation et problématique de la bouble culture chez les ressortissants iraniens en France

Acquisition d'une competence linguistique en français chez des étudiants iraniens

Activite linguistique dans le dialogue des civilisation

Analyse du roman A rebours de Huysmans

Application de la méthode de francais tourisme en Tran

Approches de la critique littéraire persane contemporaine et réception de la littérature fraçaise à partir de la revue Sokhan

Comment motiver l̛ apprenant pour Etre un Enseigne Engage

Compaison de deux methodis communicatives Tempo et cafe creme

Comparaison des methodes nouveau sans frontieres et nouvel espaces

Des apories philosophico-juridiques d'une modernité imposée (le cas de l'Iran)

Developpement dela compétence communicative chez les étudiants Iranians

Du mot a̛ la phrase dans l̛enseignement de Francais langue etrange̛re

d̓ une compétence en traduction ‏‫ acquisition ̓Vers l

Echos d'Iran dans la poesie Francaise du dix - neuvieme siecle

Emploi de l̕ adverbe en francais

Etude approfondie des adjectifs

Étude approfondie des articles

Etude de la syntaxe francaise

Etude des opperations enonciatives

Etude des strategies d´apprentissage a partir des facteurs sociolinguistiques

Etudes des elements entrainant un dysfonctionne ment lors de la production d̕une langueg etrangere

گروه تحقیقاتی پلاسما
02166944215
09123600694

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
www.pdsabz.com
-------------------------------

Etude Semio-linguistique d ̛un Conte

Etude sommaire des oeuvres de merimee suivie d̛une etude psychocritique de la nouvelle Arsene Guillot

Etude sur les rapports entre la prosodie et la syntaxe

Etude thématigue de ”La Guerre de Troie n̕aura pas Lieu” de Jean Giraudoux

Etude thematique de la princesse de cleves de madame de la fayette

E’ tude comparative des caracte’ ristiques romantiques dans cartains poe’ ms de guillaume a pollinaire de forough farokhzad

Foucault and Iran

L'accèsdes des jeunes filles à l'université en Iran et leur orientation

L' Application des methodes interactives dans l ̕’enseignement de fle en Iran

L'armée en Iran sous le régime de la dynastie Pahlavi

L'armée et la Révolution islamique en Iran

L'art graphique et luttes sociales en Iran d'aujourd'hui ( de 1979 à nos jours)

L'évolution du discours politique en Iran

L'influence de l'Islam sur le système constitutionnel de l'Iran et de l'Arabie séoudite,étude comparative

گروه تحقیقاتی پلاسما
02166944215
09123600694

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
www.pdsabz.com
-------------------------------

La conjonction

La construction sociale de l'islam politique

La formation de l'union conjugale et la situation juridique de la femme en droit iranien comparé

La liberté dans le gouvernement islamique le cas da l'Iran

L̛ange et la bete le lys dans la vallee

La notion de la feminite dans la litterature francaise du XIX eme Miserables

La peinture contemporaine en Iran depuis 1940

L̛ Apprentissage et la lecture

L̛ approche du texte theatral dans les Cours de FLE

La question ouvriere à travers le devenir socio-politique en Iran:1941-1962

La Republique Islamique d̛ Iran origines et impacts socio-politiques

La thematique philosophique du " Huis clos" de Sartre

Le conflit irako-iranien dans la presse française du 1er septembre 1980 au 31 aout 1983

Le miroir qui revient d̛ Alain Robbe-Grillet

 


برچسب‌ها: انجام پایان نامه رشته زبان فرانسه دانلود مقاله
[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 ] [ 9:16 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
02166944215

09123600694

تهران ، میدان انقلاب ، ساختمان اسفند، واحد 8

pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com   

---------------------------------

آث‍ار و س‍اب‍ق‍ه‌ ت‍ق‍دی‍س‌ در س‍ی‍س‍ت‍ان

آزادی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در س‍ع‍ادت‌ و ش‍ق‍اوت‌ ان‍س‍ان‌

آفرینش جهان هستی از دیدگاه اسلام و آیین مزدایی

ابلیس در ادیان

اخلاق حسنه از دیدگاه قرآن و حدیث با توجه به فرضیه نسبیت در اخلاق

اسماء مستأثره در عرفان اسلامی

ان‍ت‍ظار م‍ن‍ج‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ادی‍ان‌ آس‍م‍ان‍ی‌ (ی‍ه‍ود، م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌، اس‍لام‌)

انعکاس هند در آثار صادق هدایت

اهمیت زراعت از دیدگاه قرآن و حدیث

بررسی ابعاد وجود انسان در مثنوی

ب‍ررس‍ی‌ ادل‍ه‌ی‌ درون‌ دی‍ن‍ی‌ و ب‍رون‌ دی‍ن‍ی‌ پ‍ل‍ورال‍ی‍س‍م‌

بررسی باستان شناسانه نقش و جایگاه نماد فروهر در دوره هخامنشی

بررسی تطبیقی احکام و مبانی فقهی غنا در اسلام

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ادراک‍ات‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍اری‌ از دی‍دگ‍اه‌ دی‍وی‍د ه‍ی‍وم‌ و م‍رح‍وم‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

بررسی تطبیقی قربانی در ادیان ایرانی و هندی

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍راس‍م‌ ازدواج‌ در اس‍لام‌، ی‍ه‍ود، م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ و دی‍ن‌ زرت‍ش‍ت‌

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍وان‍ع‌ ن‍ک‍اح‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌

ب‍ررس‍ی‌ ع‍ص‍ر ج‍اه‍ل‍ی‍ت‌ در ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌

بررسی مردم‌شناختی فرهنگ ازدواج سنتی در شهرستان ایلام

بررسی مقایسه‌ایی نظریه تناسخ در افلاطون و ادیان هندوئیسم متقدم

پژوهش تطبیقی درباب مفهوم پری در اساطیر ایران باستان با جن در قرآن و روایات اسلامی

پژوهشی در حکمت‌های اجتماعی حجاب در قرآن، حدیث و تاریخ

پلورالیسم دینی و آراء متصوفین درباره کثرت ادیان

02166944215

09123600694

تهران ، میدان انقلاب ، ساختمان اسفند، واحد 8

pdsabz@yahoo.com

www.pdsabz.com

----------------------------------------

تاثیر پولس بر فرهنگ مسیحیت تا قرن پنجم

تجلی عشق در آفرینش

تحقیق در احوال و آثار سلسله‌ی نعمت‌اللهی گنابادی

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ش‍واه‍د ق‍رآن‍ی‌ م‍لاص‍درا (ره‌) در ب‍ح‍ث‌ م‍ع‍اد

تحلیلی عرفانی و اجتماعی بر برخی از داستانهای مثنوی

ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ دی‍ن‌ در دوران‌ ت‍ج‍دد(Religion in modern times)

ترجمه و تحقیق بخشی از کتاب مطالعات زرتشتی

ترجمه و تحقیق پیرامون ۴ فصل اول کتاب The concept of prayer

ترجمه و تحقیق پیرامون بخشی از کتاب مقدمه‌ای بر کنفسیوس

ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ک‍ت‍اب‌ زردش‍ت‍ی‍ان‌ (ب‍اوره‍ا و آداب‌ دی‍ن‍ی‌)

ترجمه و شرح کتاب« فلسفه‌‌ٔ دین » اثر نینیان‌ اسمارت

تزکیه نفس در عرفان اسلامی و بودایی

ت‍طب‍ی‍ق‌ م‍ع‍راج‌ در دو دی‍ن‌ ال‍ه‍ی‌ زرت‍ش‍ت‌ - اس‍لام‌

تفسیر سوره یوسف و پژوهشی عرفانی در این داستان الهی

ت‍ق‍دس‌ آت‍ش‌ در ادی‍ان‌

ت‍ن‍اس‍خ‌ در م‍ک‍ات‍ب‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و ک‍لام‍ی‌

ت‍وح‍ی‍د از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌، ی‍ه‍ودی‍ت‌، م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌

ث‍اب‍ت‍ات‌ و م‍ت‍غ‍ی‍را‌ت در دی‍ن‌

ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍لائ‍ک‍ه‌، ان‍س‍ان‌ و ج‍ن‌ در س‍ازم‍ان‌ خ‍ل‍ق‍ت‌

چله‌نشینی درعرفان اسلامی

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ م‍ع‍راج‌ در ادی‍ان‌ و ع‍رف‍ان‌

حکومت دینی، مشروعیت و وظایف

خ‍س‍ارت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ در اس‍لام‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ م‍وض‍وع‍ه‌

دعا در نهج‌البلاغه

دیدگاهها در باره‌ی خدا تألیف اچ. پی آون

دی‍ن‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ان‍ت‌

تأثیر شخصیت و اندیشه‌های امام علی (ع) بر مولانا   


برچسب‌ها: رشته فلسفه و ادیان
[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 ] [ 9:14 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]

 گروه تحقیقاتی پلاسما
02166944215
09123600694

تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
www.pdsabz.com
-------------------------------

بررسی اقتصاد تولید و بازاریابی سیر در استان زنجان                                                                                       

بررسی تابع تقاضای انرژی و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران

‏‫بررسی تاثیرپذیری صادرات غیرنفتی از متغیرهای کلان اقتصاد کشور در سالهای ۸۷-۱۳۵۷

‏‫‏تعیین دوره زمانی آستانه تاثیر تغییر حجم نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها ‏در اقتصاد ایران (۸۶- ۱۳۵۰)

بررسی نقش مولفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان بر بهره‌وری کل عوامل تولید

اقتصاد کتاب در ایران

بررسی جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران

‏‫‏اثر سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی ایران طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۳۸

ارزیابی اقتصادی پرورش ماهیان خاویاری در شمال ایران

پیش‌بینی اشتغال کشاورزی و اثر کمبود آن بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

 گروه تحقیقاتی پلاسما 

02166944215
09123600694
تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
www.pdsabz.com
-------------------------------

تحلیل پول بیرونی و درونی در اقتصاد ایران و آثار آن

تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار و موانع ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران

اثر سیاست‌های پولی بر روی متغیر‌های کلان اقتصاد با تاکید بر بخش کشاورزی

بررسی بازاریابی و بازاررسانی انار و تعیین بهترین روش عرضه آن در استان لرستان

‏‫افزایش عواید نفتی ایران٬ علل و نتایج ( ۵۳ - ۱۳۵۰ )

چشم‌انداز اثرگذاری ده ساله تولید نفت کشورهای تولیدکننده حاشیه دریای خزر برقیمتهای جهانی نفت ( ۲۰۱۵- ۲۰۰۵ م )

اثر باز بودن اقتصاد بر روی تورم با استفاده از رگرسیون چندکی

بررسی تقاضای خودرو در ایران با تاکید بر فرآیند جهانی شدن

بررسی رابطه بین بهره‌وری کل عوامل تولید و اندازه مزارع برنج

بررسی اقتصادی و تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

بررسی اثر شوکهای قیمت نفت بر متغیر‌های کلان اقتصاد ایران

بررسی پوشش ریسک درآمدهای نفتی از طریق کاربرد مشتقات مالی در ایران

ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌ [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]: م‍ث‍ال‌ م‍وردی‌: ش‍رک‍ت‌ م‍خ‍اب‍رات‌ اس‍ت‍ان‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌ (س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍گ‍رش‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌)

وضع صنایع نساجی ایران و مشکلات اقتصادی آن

‏‫‏بررسی آثار بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ بر اقتصاد ایران

بررسی کششهای جانشینی و متقاطع بین انرژی و دیگر عوامل تولید در صنایع ایران

‏‫ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و صادرات غیرنفتی در ایران

‏‫‏بررسی رابطه بین اقتصاد زیرزمینی، نرخ مالیات و نرخ بهره در ایران (سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۷)

برآورد سطح سرمایه انسانی در اقتصاد ایران

‏‫ارزیابی فنی و اقتصادی تولید فرآورده‌های مایع از طریق GTL (‏ ‏ّ ‏Gas to liquid ّ GTL ) در ایران

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ای‍ج‍اد ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ر اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍ور ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍راص‍ول‌ اق‍ت‍ص‍اد ن‍وی‍ن‌ (اق‍ت‍ص‍اد دان‍ای‍ی‌)

بررسی رابطه ارزش افزوده بخش نفت و گاز با اشتغال در سایر بخش‌های اقتصادی

بررسی میزان تأثیرات برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر روی رشد اقتصادی ایران طی دوره ۱۳۸۴ ـ ۱۳۵۰

ارزیابی اثرات اقتصادی اعتبارات بانک کشاورزی بر مرغداری‌های شهرستان نایین

بررسی آثار تورمی نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد ایران

کارایی شعب بانک تجارت

بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری انرژی در کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران

بررسی عوامل موثر بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در اقتصاد ایران

تاثیر حذف یارانه حاملهای عمده انرژی ( سوخت‌خانگی ) بر دهکهای هزینه خانوارهای شهری

بررسی ماهیت اقتصاد دانش محور و ضرورت و امکان‌پذیری حرکت ایران از اقتصاد تولید محور به اقتصاد دانش محور

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ک‍س‍ری‌ ب‍ودج‍ه‌ و ت‍ق‍اض‍ای‌ پ‍ول‌ در اق‍ت‍ص‍اد ای‍ران‌

پیش‌بینی وقوع آرامش و بحران تورمی در اقتصاد ایران

ارزش‌گذاری آب راهکاری برای توسعه کشاورزی (ضرورتها و الزامات)

برآورد تاثیر تورم انتظاری و غیرانتظاری بر تولید ناخالص داخلی کشور

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای نفت خام با تأکید بر بررسی نقش قیمت 


گروه تحقیقاتی پلاسما

02166944215
09123600694
تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
www.pdsabz.com
-------------------------------

 

‏‫‏ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و صادرات غیر‌ نفتی در ایران (تحلیل روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت برای دوره‌ی ۱۳۵۷-۱۳۸۷)

‏‫‏بررسی عوامل موثر بخش واقعی اقتصاد بر درجه نقدشوندگی بورس اوراق بهادار تهران ‏(دوره زمانی ۱۳۷۷-۱۳۸۷)

برآورد تابع تقاضای خدمات پستی (مطالعه موردی مرسولات پستی)

‏‫‏تعیین عوامل موثر بر بهره‌وری کل و عوامل تولید و عامل تکنولوژی در اقتصاد ‏ایران (۱۳۸۶- ۱۳۳۸)

تحلیل اثر اقتصادی صنعت توریسم بر تولید ناخالص داخلی در ایران


برچسب‌ها: انجام پایان نامه رشته اقتصاد دانلود مقاله
[ پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 ] [ 8:18 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
09123600694

گروه تحقیقاتی پلاسما
www.pdsabz.com
02166944215
تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
-------------------------------

بررسی رابطه میان ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و فرهنگ سازمانی در سازمانهای دولتی شهرستان یزد

نظارت مالی دولت در سازمان‌های دولتی و نقش آن در بهبود مدیریت سازمان

ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی بلندمدت مرکز آموزش مدیریت دولتی استان مرکزی

بررسی عوامل رضامندی شرکت‌کنندگان دوره‌های آموزش مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی

مدلسازی و طراحی منطقی ساختارهای اطلاعاتی در مرکز آموزش مدیریت دولتی ( معاونت آموزش بلند مدت )

تحقیقی پیرامون بررسی رابطه بین برنامه تحصیلی دوره فوق لیسانس مرکز آموزش مدیریت دولتی و احتیاجات سازمان‌ها در این زمینه با تأکید بر نظرات دانشجویان رشته مزبور

نقش سازمان امور اداری و استخدامی در بهبود مدیریت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی

نقش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت سازمان‌های دولتی مربوطه در کارایی واحدهای تولید فلز روی در استان زنجان

بررسی علل عدم علاقه هنرمندان به استخدام در دوایر دولتی

بررسی نیازهای کارکنان مرکز آموزش مدیریت دولتی استان تهران در چهارچوب نظریه آلدرفر( ERG) و رابطه آن با رضایت شغلی کارکنان

بررسی عوامل بازدارنده آینده‌نگری در تصمیم‌گیری از دیدگاه مدیران شاغل به تحصیل در دوره های بهبود مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد ادارات مرکزی بانک ملی ایران

بررسی و ارزشیابی نظام نوین اداره بیمارستان دولتی استان مرکزی

بهره‌وری منابع انسانی و عوامل مؤثر بر بهره‌وری بخش دولتی و راه‌های بهبود آن

بررسی نقش مدیریت دولتی کارا در توسعه شهرستان محمودآباد (۱۳۷۷-۱۳۷۴)

بررسی کارآیی آموزش ضمن خدمت( کوتاه مدت ) مرکز آموزش مدیریت دولتی استان زنجان

‏‫بررسی مقایسه‌ای چهار مؤلفه ( جایگاه مهار : خشنودی شغلی : نظام‌های مدیریتی و رشد اخلاقی ) فرهنگ سازمانی در هشت سازمان دولتی ( شرکت ملی حفاری ایران: مدیریت تولید مناطق خشکی: مجتمع شیمیایی رازی: سازمان مرکزی پنجم وزارت نفت: شرکت ملی گاز اهواز: شرکت نورد لوله اهواز گروه ملی فولاد اهواز و آموزش و پرورش اهواز

بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان زنجان

بررسی الگوی مدیریت مشتری‌مداری در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تاثیر آن برافزایش بهره‌وری

تعیین مشکلات و نارسایی‌های سیستم مالی سازمان‌های دولتی در استان مرکزی و ارائه راه حل‌ها

بررسی مشکلات ناشی از فقدان استاندارد حسابرسی در دستگاههای دولتی استان اصفهان

رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت مشارکتی در دانشگاه علوم پزشکی گرگان

تورم کارمند در دستگاه‌های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری

09123600694
گروه تحقیقاتی پلاسما
www.pdsabz.com
02166944215
تهران ، میدان انقلاب، ساختمان اسفند ، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
-------------------------------

علل جابجائی کارشناسان رسته فنی و مهندسی از یک سازمان به سازمان دیگر دولتی و بخصوص به بخش خصوصی و اثرات آن در دراز مدت

بررسی رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان در ادارات دولتی منتخب استان فارس

بررسی بیماریهای اداری سازمانهای دولتی جمهوری اسلامی ایران قبل از انقلاب اسلامی و ارائه سیستمهای مؤثر

شناسایی پیش نیازهای مدیریت مشارکتی در دانشگاه الزهرا

نگرشی واقع‌گرایانه بر کم‌آگاهی مدیران از دانش مدیریت و اثرات سو ء آن بر انسان و سازمان

رابطه بین تواناسازهای مدیریت دانش (فرهنگ، ساختار، افراد و فناوری اطلاعات) و خلق دانش سازمانی در شرکت برق منطقه‌ای شیراز

بررسی نظام حقوق و مزایا در سازمانهای دولتی مشمول و غیرمشمول قانون استخدام کشوری

‏‫بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش (KM) در دانشکده مدیریت واحد تهران مرکزی

بررسی نقش مدیریت زمان در افزایش بهره‌وری

مدیریت مؤسسات حمل و نقل از دیدگاه توسعه اقتصادی

بررسی طرح ساعات کار شناور در سازمانهای دولتی زنجان از نظر مدیران و کارکنان

بررسی چگونگی اجرای مدیریت کیفیت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بررسی مشکلات مدیران امور اداری بیمارستان‌های دولتی

بررسی جوانب مختلف ایجاد انگیزش کارکنان در سازمان‌های دولتی

برررسی ارزیابی مسیر شغلی مدیران سازمانهای دولتی استان زنجان

بررسی تطبیقی مدیریت و رهبری در صدر اسلام و مدیریت و رهبری در غرب

مقایسه کارآئی مدیران آموزش‌دیده در مرکز آموزش مدیریت دولتی با مدیران آموزش‌ندیده در مجموعه‌وزارت راه و ترابری و سازمانهای وابسته

بررسی نظام مدیریت دانش با استفاده از الگوریتم‌ سیستم‌های خبره در مدیریت بحران

مقایسه وضعیت آموزشی و پرورشی مدارس غیر انتفاعی مدارس مشابه دولتی شهر تهران در سال تحصیلی ۷۶- ۱۳۷۵

ارزیابی نظام ارزشی مدیران دستگاههای دولتی استان اصفهان

رابطه بین رشته تحصیلی مدیران دبیرستانها با کارایی آنان در مدیریت

طراحی الگوئی جهت برنامه‌ریزی نیازهای اطلاعاتی متناسب با اهداف در سازمانهای دولتی ایران

بررسی راه‌های جلب مشارکت سازمان‌های غیر دولتی در بخش درمان « از دیدگاه مدیران و صاحبان آنها »

بررسی مزایا و استراتژیهای لازم برای استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری در بانک صادرات ایران

بررسی نگرش مدیران و کارکنان نسبت به عوامل کم‌کاری در سازمانهای دولتی شهرستان ارومیه

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و تعارض در مؤسسات دولتی شهرستان آستارا

بررسی علل تمایل فارغ‌التحصیلان رشته کشاورزی به اشتغال در بخش دولتی و اجتناب از کار در بخش خصوصی


برچسب‌ها: چاپ و ویرایش مقاله, انجام فوری سمینار, مشاوره و اجرای پروپوزال پایان نامه
[ چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 ] [ 22:35 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
[ چهارشنبه بیست و یکم فروردین 1392 ] [ 2:11 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
02166944215

تهران ، میدان انقلاب ، ساختمان اسفند، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
www.pdsabz.com

09123600694

-------------------------------


بررسی تأثیر میزان مصالح در ابعاد نانو بر خواص مهندسی - ژئوتکنیکی خاک

تحلیل عملکرد ژئو سنتتیکها در مهندسی ژئوتکنیک سواحل

بررسی آزمایشگاهی اثر افزودن ماسه، الیاف و فایبر به صورت جداگانه در بهبود خواص انقباض‌پذیری خاک رس بنتونیت

مطالعه پارامتریک پایداری شیروانی خاکی مسلح با ژئوسنتتیک

‏‫‏شبیه‌سازی زمانی عمق آبشستگی موضعی اطراف پایه‌های پل با استفاده از نرم افزار سه‌بعدی SSIIM

‏‫‏ارزیابی ضریب اطمینان در نظر گرفته‌شده در آیین‌نامه ۲۸۰۰ برای‌ قابهای بتنی تحت آنالیز پی‌دلتا

تصفیه بیهوازی فاضلاب کارخانه کنسرو ماهی با استفاده از راکتور بی‌هوازی UASB

بررسی رفتار دال‌های دوطرفه بتن مسلح با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

مطالعه عددی اتصالات کامپوزیتی نیمه‌صلب نبشی‌نشین و بالاسری با و بدون نبشی جان تحت بارهای یکنواخت

اثر مرزهای دور بر اندرکنش خاک- ساز

حل کامپیوتری (عددی) رفتار هیسترزیس ستونهای I شکل و ستونهای بست‌دار

ارزیابی مدل‌های رایج در پیش‌بینی رفتار سدهای خاکی

بهینه‌سازی قطر لوله‌های شبکه آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

‏‫اندرکنش ناخالصی استوانه‌ای پوشش‌دار با ترک مود I،‏ II‏ و III‏‏

کاربرد المان محدود در تحلیل لرزه‌ای اندرکنش آب- سد

بررسی پارامتر لاغری، درجه‌ی عملکرد متقابل و عملکرد لرزه‌‌ای دال مرکب دارای ورق فولادی تحتانی

بررسی رفتار ممان- دوران اتصالات صلب جوشی

بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی بتن حاوی پودر پوزولان بش‌آقاج

مقاوم‌سازی پلهای بتنی (بررسی روشهای پوشش فلزی و FRP )

استفاده از شبکه‌های ساختارنیافته ورنوی در تحلیل و بررسی تراوش در بدنه سدهای خاکی به روش حجم محدود

بررسی تغییرات مکانی شماره منحنی بر هیدروگراف سیلاب و پدیده روانش             

تحلیل دینامیکی سازه‌های زیرزمینی تحت بارهای لرزه‌ای با در نظر گرفتن اندرکنش دینامیکی خاک و سازه

اندر کنش یک نابجایی پیچی و یک نانوسیم در الاستیسته گرادیان کرنش

بررسی آزمایشگاهی اثر نانوسیلیس بر روی بتن با الیاف فولادی

مدیریت بهره‌برداری از مخازن در شرایط بحران کیفی

بررسی عددی رفتار الکترودینامیکی صفحات هوشمند پیزوالکتریک لایه‌لایه

بررسی قابلیت اعتماد پل های بتنی راه آهن باتوجه خاص به پل زرین شهر اصفهان

بررسی مقاومت نهایی المان‌های خاک مسلح

اثر اسید سولفوریک بر مقاومت و دوام بتن حاوی پوزولان

مطالعه رفتار قاب‌های بتن مسلح با میان‌قاب بنایی دارای بازشو

تخمین تغییر مکان لرزه‌ای سازه‌‌‌‌‌های چند درجه آزادی با استفاده از سیستم‌های یک درجه آزادی معادل

تصفیه‌ فاضلاب لبنی در بیوراکتور جریان به طرف بالا هیبریدی و بی‌هوازی با بستر لجن

ارزیابی لرزه‌ای کمی و کیفی بیمارستان‌های استان مازندران و ارائه طرح بهسازی آن (مطالعه موردی بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی بابل)

مدل عددی سد انحرافی دز

اندازه‌گیری ضریب هدایت هیدرولیکی در خاک غیر اشباع ریزدانه مازندران

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در تعیین پتانسیل روانگرایی خاک و پهنه‌بندی روانگرایی خاک بابل

مطالعه عددی اندر کنش لوله و خاک تحت اثر گسل امتدادلغز

بهینه‌سازی بهره برداری از سیستم مخازن برقابی

بررسی حجم برگشت لجن در تصفیه‌خانه شهرک صنعتی آمل و اثرات آن در کارائی سیستم

مطالعه تاثیر تعداد و ضخامت تیرهای رابط در ساختمان‌های بتنی دارای هسته دیوار برشی

‏‫مدلسازی اتمی ترک چسبنده در مواد ‏fcc

‏‫تثبیت خاکهای ماسه سیلتی با استفاده از افزودنی آهک- پوزولان (با تاکید بر استفاده از ‏پوزولان در افزایش CBR)‏‏‏

طراحی کانال روی خاکهای واگرا

بررسی طرح لرزه‌ای سیلوهای بتن مسلح IBAU و تهیه جزئییات فنی و کاربردی مربوطه

‏‫‏مسلح‌سازی خرده‌های تایر فرسوده با استفاده از تراشه‌های تایر فرسوده به جای ماسه و بدست‌آوردن پارمترهای برشی مخلوط توسط دستگاه برش مستقیم بزرگ(۳۰در۳۰)

بررسی انرژی آزاد شده در هنگام گسترش نانوترک‌ها در فلزات fcc با استفاده از مدلسازی اتمی

تأثیر نانورس بر فرآیند استفاده از الکتروسینتیک در رفع آلودگی از کائولینیت

تمهیدات مهندسی پی برای ساخت ساختمانها در پهنه‌های گسلی شیب لغز فعال

بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی قاب‌‌های فولادی با تیر مرکب (بتن، فولاد) و اتصالات نیمه صلب تحت شتابنگاشت زلزله

بررسی ارتعاش یک ورق چند لایه گرافیتی در مقیاس نانو با استفاده از مدلسازی ساختاری بر اساس مکانیک محیط پیوسته معادل

02166944215
09123600694
تهران ، میدان انقلاب ، ساختمان اسفند، واحد 8
pdsabz@yahoo.com
www.pdsabz.com

برچسب‌ها: انجام پایان نامه رشته مهندسی عمران دانلود مقاله
[ سه شنبه بیستم فروردین 1392 ] [ 21:37 ] [ گروه تحقیقاتی پلاسما ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

امکانات وب